Deloittes budgetanalyse af beredskabet kostede 9,9 mio. kr.

Sidste år gennemførte Forsvarsministeriet og Finansministeriet en stor budgetanalyse af det danske beredskab. Det vigtigste element i budgetanalysen var en omfattende strukturanalyse med forslag til effektiviseringer, som konsulentfirmaet Deloitte stod bag. Men Deloittes analyse var ikke billig for staten, der har betalt ca. 9,9 mio. kr. til Deloitte. Det svarer til, hvad det ville koste at drive alle de nu nedlagte støttepunktsberedskaber i 1½ år.

Budgetanalysen af beredskabet blev gennemført på baggrund af den politiske aftale om redningsberedskabet i 2012. Her var regeringspartierne, V, DF og K nemlig blevet enige om, at der i løbet af 2012 skulle gennemføres en analyse af mulighederne for effektiviseringer og tilpasninger i beredskabet. Det arbejde blev forankret i et særligt udvalg med deltagelse af Forsvarsministeriet, KL, Beredskabsstyrelsen og Finansministeriet, som fik til opgave at identificere besparelsesmuligheder på mindst 50 mio. kr. – svarende til 2,6 % af de årlige udgifter til beredskabet.

Foreslog besparelser på 432 mio. kr.

Den praktiske gennemførelse af budgetanalysen blev overladt til Deloitte, og i november 2012 blev resultatet offentliggjort.

I en rapport, der blev et af de mest debatterede og omdiskuterede dokumenter i beredskabet nogensinde, pegede Deloitte på en række besparelsesmuligheder, der ifølge konsulenterne fra virksomheden ville kunne give en besparelse på helt op til 432 mio. kr. om året. Men forslagene var kontroversielle – blandt andet fordi de ville indebære nedlæggelse af omkring 550 stillinger, udfasning af 180 brandkøretøjer, lukning af en række brandstationer, overdragelse af ansvaret for brandvæsenerne til staten, mindre brug af fuldtidsbrandfolk samt store omlægninger af brandfolkenes vagtordninger.

De 169 siders strukturanalyse, som Deloitte leverede, har imidlertid også udløst en pæn regning til staten.

BeredskabsInfo har fået aktindsigt i de samlede udgifter til konsulentfirmaet i forbindelse med budgetanalysen, og i alt har staten betalt ca. 9,9 mio. kr. til Deloitte. Det svarer næsten præcis til hele den besparelse, som beredskabet er blevet pålagt i 2013 som led i sidste års beredskabsaftale. Ser man på en af de mest kritiserede besparelser, nemlig nedlæggelsen af de kommunale støttepunktsberedskaber, ville udgiften til konsulenterne kunne have finansiere 1½ års drift af samtlige støttepunkter.

Konsulentforslag sparket til hjørne

I første omgang valgte politikerne at sparke Deloittes forslag til hjørne. Der blev i stedet indgået en 2-årig beredskabsaftale for 2013-2014, hvor der hentes besparelser på 10 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014.

Som en del af aftalen vil der dog blive nedsat et udvalg, som skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab. Udvalgets arbejde skal færdiggøres midt i 2014, så det kan indgå i forhandlingerne om en ny politisk aftale om beredskabet i efteråret 2014. Målet er, at en strukturændring kan implementeres i starten af 2015.

Annonce