Langeland Kommune bliver i Beredskab Fyn

Det nye Beredskab Fyn mister ikke nogen af ejerkommunerne, selv om der både i Svendborg og især Langeland kommuner har været stor utilfredshed med dimensioneringen af det nye beredskab. I Langeland Kommune var man langt fremme med planer om et forlade Beredskab Fyn, men så opdagede man, at vedtægterne gør, at det først kan ske i 2021. Og i Svendborg overvejer man i stedet at tilkøbe et bedre beredskab.

I Langeland Kommune var det især udsigten til, at den lokale indsatsledervagt blev nedlagt, som gav anledning til betydelig modstand mod planen for den nye risikobaserede dimensionering af Beredskab Fyn – og dermed mod, at kommunen indgår i det nye beredskab. Men også planen om, at lifttenderen i Rudkøbing skal erstattes af en traditionel slangetender, har givet utryghed blandt brandfolkene, da de finder, at det blandt andet går ud over deres sikkerhed på brandstedet.

Fik rabat på indsatsledervagten

Derfor var man i Langeland Kommune langt fremme med overvejelser om at vende tilbage til et selvstændigt beredskab. Men kommunen har opdaget, at vedtægterne for Beredskab Fyn i praksis forhindrer dette. En kommune kan nemlig tidligst forlade Beredskab Fyn i 2021, og det skal ske med et års opsigelsesvarsel. Det betyder, at kommunen tidligst om fire år kan sende en opsigelse til Beredskab Fyn.

I stedet har man i Langeland Kommune fortsat forhandlingerne med Beredskab Fyn, og det er lykkedes at få en aftale, hvor indsatsledervagten bevares – som Beredskabsstyrelsen også indirekte har anbefalet – men hvor Langeland Kommune kun betaler halvdelen af udgiften på 486.000 kr. om året. Resten betales af de øvrige kommuner, og dermed får Langeland en rabat i forhold til det oprindelige tilbud, hvor der skulle betales 325.000 kr. Samtidig vil kommunen optage forhandlinger med Beredskab Fyn om at bevare lifttenderen. Med de ændringer blev den risikobaserede dimensionering vedtaget, men dog med en tilkendegivelse om, at man nu vil bruge de kommende år på at overveje, om man skal benytte muligheden for at forlade Beredskab Fyn i 2021.

Svendborg overvejer tilkøb

Også i Svendborg Kommune er planen for den risikobaserede dimensionering blevet godkendt af politikerne, om end blandt andre Socialdemokraterne stemte imod.

I Svendborg sker der en kraftig reduktion af brandstationen, der mister pionervogn, en tankvogn, en HSE og en påhængslift, ligesom det særlige 2-minuttersberedskab i dagtimerne nedlægges. Byrådet besluttede dog, at man ønsker at få en option på tilkøb af 2-minutersberedskab, HSE og pionervogn. Hvad det vil koste er dog endnu ukendt, da Beredskab Fyn kun har kunnet oplyse prisen på tilkøb af HSE, nemlig 115.000 kr. om året. Priserne for de andre tilkøb skal derfor nu undersøges, hvorefter de vil indgå i efterårets budgetforhandlinger i Svendborg Kommune.

Med godkendelserne i Langeland og Svendborg kommuner har alle ejerkommunerne i Beredskab Fyn nu nikket til den risikobaserede dimensionering. Den ventes at træde i kraft pr. 1. september 2016, hvilket udløser en ekstraregning til kommunerne. Det var nemlig oprindeligt forudsat, at dimensioneringen kunne blive en realitet pr. 1. juli 2016.

Annonce