Køges brandberedskab flytter fra Falck-stationen

Forsvarsministeriets beslutning om ikke at afskaffe kravet til brandvæsenernes afgangstider i denne omgang har tvunget Køge Kommune til at opgive planerne om at samle hele kommunens beredskab på brandstationen i Lellinge. Men det betyder dog ikke, at beredskabet videreføres uændret. Det er således slut med brandslukning fra Falck-stationen på Tangmosevej – i stedet skal deltidsbrandfolkene i Køge have base hos det kommunale beredskab på Tigervej. Og så skal Falck ikke længere bemande et 3. slukningstog, men til gengæld får redningskorpset forlænget sin kontrakt med to år uden et udbud.

Den nuværende kontrakt mellem Køge Kommune og Falck blev indgået i 2008 og udløber ved årsskiftet, men kommunen har nu besluttet at udnytte kontraktens mulighed for en forlængelse i to år. Falck skal således slukke brande i Køge Kommune frem til 31. december 2014, idet Falck og kommunen dog har aftalt, at kommunen undervejs kan opsige kontrakten med seks måneders varsel – dog tidligst fra 31. december 2013.

Der er imidlertid ikke tale om en helt uændret forlængelse af den nuværende kontrakt, da de to parter er blevet enige om en række ændringer. Når en kontrakt ændres undervejs, er udgangspunktet, at der skal gennemføres et nyt udbud, men her vurderer Køge Kommune, at ændringerne ikke er væsentlige, og at de derfor ikke udløser en udbudspligt.

Den ændrede kontrakt bygger fortsat på, at der skal være 1-minutsberedskab i Lellinge og 5-minuttersberedskab i Køge by. Men fremover skal brandkøretøjer og deltidsbrandfolk i Køge ikke længere holde til på Falck-stationen på Tangmosevej. I stedet flytter brandstationen i Køge til Tigervej 8, hvor Køges beredskab har lokaler til administration og det frivillige beredskab.

Herudover foretages der en omlægning af det nuværende 2. og 3. slukningstog, således at den faste vagtbetaling udfases, og Falck alene står for bemandingen af 2. slukningstog samt for indsættelse af suppleringskøretøj. Og på grund af et lavere antal holdledere reduceres Køge Kommunes betaling til Falck, så den kun dækker uddannelse af to holdledere.

Annonce