Kommune til virksomheder: Støt op om deltidsbrandfolk

Der mangler deltidsbrandfolk, og derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne støtter medarbejdere, som ønsker at blive brandfolk. Sådan lyder opfordringen fra Struer Kommune, der understreger, at brandvæsenets samfundsvigtige opgaver kun kan løses af deltidsansatte, hvis der er tilstrækkeligt mange virksomheder, som vil lade deres ansatte forlade arbejdspladsen, når det brænder.

I en fælles opfordring fra borgmester Mads Jakobsen og kommunaldirektør Claus Damgaard bliver virksomhederne i Struer Kommune bedt om at støtte op om medarbejdere, der vil yde en indsats som brandfolk.

Opfordringen lyder således:

”Struer Kommune mangler frivillige brandmænd. Vores frivillige brandmænd løfter en meget stor opgave og er dagligt med til at sikre vores liv og hjem. Derfor vil vi ved Struer Kommune gerne være med til at løfte denne opgave.

Det er vigtigt at Struer Kommune går forrest i rollen som samfundsbevidst arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at vi giver plads til at ansatte kan være frivillige brandmænd. Vi vil derfor opfordre til, at man på arbejdspladsen drøfter, hvordan man kan støtte op om medarbejdere som ønsker at gøre en ekstra indsats. Hensigten er, at der skal være plads til og forståelse for medarbejdere som ønsker at yde denne indsats.

At have en frivillig brandmand ansat kræver forståelse fra ledelsens side, da medarbejderen skal smide alt hvad de har i hænderne når alarmen lyder. Det kræver at både leder og kollegaer er med til at løfte opgaven. Men som leder og kollega får du meget til gengæld. Du får en medarbejder som trænes i at tage hurtige beslutninger og evner at arbejde under pres. Du har også en medarbejder som, hvis uheldet er ude, ved hvordan en krisesituation skal håndteres.

Det er omkostningsneutralt for dig som leder at have en frivillig brandmand ansat. Når medarbejderen kaldes ud til brand, er det tjenestefri uden løn. Medarbejderen aflønnes i disse timer i stedet for af Brandberedskabet, i Struer Kommune Falck.

Vi vil derfor bede jer om på arbejdspladsen at overveje hvordan I kan støtte en medarbejder som ønsker at blive frivillig brandmand.”

Opfordringen suppleres af beredskabschef Birgitte Buskov og den kommende beredskabsdirektør for Nordvestjyllands Brandvæsen, Claus Bo Nielsen:

”Modellen med deltidsbrandmænd er genial og den samfundsmæssige langt mest omkostningsbevidste model.

I Struer kommune er der i gennemsnit ca. 2-3 brande pr. uge. Disse bliver alle slukket af deltidsbrandfolk. Vi har ca. 25 deltidsansatte brandfolk i Struer kommune. Udgifterne til dem er ca. 20 % af de udgifter, der vil være til fuldtidsansatte brandfolk. Fuldtidsansatte brandfolk ville i Struer kommune være beskæftiget under 7 timer af de 168 timer en hel uge består af. Derfor er det genialt kun at benytte brandfolkene, når der er brand.

Denne samfundsvigtige opgave kan dog kun løses af deltidsansatte, hvis der er tilstrækkelige virksomheder, der vil være en del af dette og lade deres ansatte smutte fra arbejdspladsen, når det brænder”.

Annonce