Arbejdstilsynet giver påbud til brandvæsen

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Arbejdet på Østjyllands Brandvæsens vagtcentral er ikke planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det konkluderer Arbejdstilsynet, som nu har givet brandvæsenet et påbud om sikre, at arbejdet ikke forringer de ansattes sundhed. De ansatte beskriver, at de på næsten hver vagt får skældud af vrede borgere og bliver følelsesmæssigt ramt.

Vagtcentralen i Aarhus modtager hver dag ca. 400-500 opkald, som udover brandudrykninger blandt andet omfatter henvendelser om problemer med parkeringsautomater, driften af ABA-alarmer, elevatorservice, nødkald fra ældre samt opkald fra børn og unge med sociale problemer.

Arbejdstilsynet var i oktober på tilsynsbesøg hos Østjyllands Brandvæsen, og det har nu udløst et påbud vedrørende vagtcentralen. Her påbydes brandvæsenet at “sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed”. Tilsynet skriver videre, at brandvæsenet ”skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt”. Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. maj 2019.

Ikke fuldt forsvarligt

Arbejdstilsynet skriver, at tilsynet vurderer, at arbejdet på vagtcentralen ikke i dag er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt at den sundhedsmæssige risiko ved arbejdet ikke er forebygget tilstrækkeligt.

De ansatte på vagtcentralen beskriver, hvordan de modtager opkald fra mennesker, der befinder sig i pressede situationer, og at de ofte udsættes for skældud og vredesudbrud over ting, som vagtcentralens medarbejdere ikke har indflydelse på. De får også f.eks. opkald fra børn, der er skræmte og kede af det.

Som eksempler på episoder, hvor de er blevet følelsesmæssigt ramt, har de ansatte i interviews bl.a. nævnt:

  • En pige på 10-11 år ringer ind til B/U-telefonen, og hun græder og er bange, fordi hendes mor drikker og har venner på besøg. Vagtcentralens opgave er at tage imod navn og cpr-nummer og sende henvendelsen videre. Medarbejderen er alene på nattevagt, og er meget påvirket at situationen bagefter.
  • En pårørende ringer ind for at oplyse hendes mor er død, den pårørende er stærkt påvirket og begynder at græde. De pårørende ringer ofte meget kort tid efter dødsfald for at afbestille hjemmehjælp mv. Det oplyses at, ugen før samtalen har en medarbejder haft tre dødsfald på samme vagt.
  • Der modtages et nødkald. Borgeren, der har trykket på nødkald, har haft afføring i bukserne og har brug for hjælp fra hjemmeplejen. Opkaldet videregives til hjemmeplejen. 30 minutter senere ringer personen igen, og skælder ud og græder, fordi der ikke er kommet hjælp.
  • En dreng på 15 år ringer ind fordi, ham og hans bror er alene i lejligheden efter et skænderi med faderen, hvilket resulterede i faderen gik med en bemærkning om han vil komme tilbage med en kniv.

Brandvæsenets ledelse har desuden fortalt Arbejdstilsynet, at mange borgere ringer ind, f.eks. med parkeringsproblemer, uden at vide, at det er brandvæsnet, de får fat i. Det kan opleves som utilfredsstillende. Tonen kan endvidere blive “rustik”, når folk ringer ind og klager over parkering, og det er dagligt, at der ringer sure p-kunder. Ledelsen har herudover kendskab til konflikter mellem plejere i hjemmehjælpen og vagtpersonalet. Endelig er børnetelefonen blevet mere barsk de seneste par år, og det er alvorlige problemer, børnene ringer om.

Stor personaleudskiftning

Overfor Arbejdstilsynet har de ansatte fortalt, at de i høj grad mangler et sted at læsse deres mange oplevelser af. De har gode kollegaer, men der er ofte ikke tid til at få snakket om de svære ting, hvilket medfører, at det hober sig op.

”Efter en nattevagt kan der gå op til seks dage, før man møder på arbejde igen. Så kan man gå med mange uforløste oplevelser. Det er desuden svært, fordi man er alene på nattevagt, og ikke har en kollega at læsse af på. Der er 15 minutters overlap mellem vagterne. Pga. travlhed er det ofte ikke muligt at få snakket om evt. oplevelser”, har de ansatte oplyst.

Om konsekvenserne fortæller de ansatte, at ”man kan være så fyldt op, at et dårligt opkald fra tidligere smitter af på den næste, der er i røret. Man kan være så fyldt op, at man bliver kort for hovedet. Man oplever at blive mere kynisk i forhold til personer, der ringer meget ind, man oplever, at man får en skrappere tone overfor disse personer”.

Arbejdstilsynet konstaterer, at vagtcentralen er normeret til 10 ansatte, men at der de seneste år har været stor udskiftning, så der nu kun er tre ansatte med mere end to års erfaring.

Annonce