Vil have politikerne til at revurdere beredskabsaftale

Ifølge Arbejdstilsynet er det ikke forsvarligt at røgdykke, såfremt der ikke står et sikringshold parat udenfor bygningen. Og efter at den politiske aftale om beredskabet reducerede bemandingen på et slukningstog med to mand er der ikke nok brandfolk på en udrykning til, at der både kan stilles med et røgdykkerhold og et sikringshold. Blandt andet på den baggrund vil Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) nu have politikerne til at revurdere beredskabaftalen.

LFDB skrev allerede i maj 2003 til Folketingets kommunaludvalg i anledning af beskæringen af minimumsbemandingen fra syv til fem brandmænd. Denne beskæring medfører efter LFDBs opfattelse en øget risiko for brandfolk i forbindelse med røgdykning, og umuliggør derfor en indvendig slukningsindsats. Men kommunaludvalget har ikke reageret på henvendelsen, og derfor rykker LFDB nu for svar.

Københavns Brandvæsen har i mellemtiden rettet henvendelse til Arbejdstilsynet med henblik på en vurdering af sikkerhedsforholdene ved røgdykning – herunder om der skal stå sikringshold standby når røgdykkere er i indsats. Endvidere spørges der til det juridiske i forbindelse med at undlade at redde røgdykkerne ud, hvis der opstår en nødsituation, de ikke selv kan klare. Det er LFDBs opfattelse, at svaret fra Arbejdstilsynet klart tilkendegiver, at det ikke er forsvarligt at røgdykke, såfremt der ikke står redningshold parat. Og på den baggrund opfordrer LFDB igen kommunaludvalget til at revurdere beredskabsaftalens bestemmelse om at beskære slukningstogets bemanding. LFDB understreger samtidig, at klubben har opfordret sine medlemmer til at undlade røgdykning, når sikkerhedsforholdene ikke er tilfredsstillende.

Annonce