Krisestyringsøvelse gav en stribe opmærksomheds- og læringspunkter

Hvordan får man kommunikeret til borgere og medarbejdere, når strømmen er gået på hele Sjælland – og det ser ud til at vare tre døgn, inden den kommer igen? Det var en af udfordringerne for direktionen i Odsherred Kommune, som i sidste uge var indkaldt til en krisestyringsøvelse hos Odsherred Brandvæsen. Øvelsen satte direktionen på en hård prøve.

Det var Midt- og Vestsjællands Politi, som i samarbejde med Beredskabsstyrelsen stod bag øvelsen, som foregik i Odsherred Kommunes krisestyringsrum hos Odsherred Brandvæsen. Rummet blev også brugt under stormene Bodil og Egon i december 2013 og januar 2015.

Øvelsen, som alene var en øvelse på tegnebrættet og altså ikke involveret alarmering af beredskabet og ”blå blink”, handlede om at afdække eventuelle svagheder i organisationen i forhold til, hvordan kommunen vil løse sine opgaver i en given krisesituation.

”Det var nok nærmest en ’worst case’, altså det værst tænkelige set-up, man kan forestille sig, og vi har fået en stribe opmærksomheds- og læringspunkter, som blev noteret ned under øvelsen, og som vi får en rapport om fra øvelsens tilrettelæggere”, fortæller direktør Torben Greve.

Ingen nødgeneratorer

Blandt andet har kommunen ikke noget nødstrømsanlæg eller nødgeneratorer, som kan give strøm under strømsvigt, heller ikke i krisestyringsrummet, og al it-udstyr og formentlig også telefoni vil derfor blive lagt ned. Men selv om kommunen kunne opretholde strøm og it, så vil der ikke være mange andre at kommunikere til og med, hvis det totale strømsvigt virkelig skulle sætte ind over hele Sjælland og i flere døgn.

”Det er klart at område, hvor et moderne samfund er utrolig ømfindtligt og i bogstaveligste forstand kan blive lagt ned og sat i stå, og derfor handler det om at have en mulig plan B, hvis det værst tænkelige skulle opstå”, siger Torben Greve.

Fokus på kontakt til ældre og syge

Det er borgmesteren eller – i borgmesterens fravær – kommunaldirektøren, som forestår ledelsen af krisestaben i samarbejde med beredskabsledelsen, og som vil kunne indkalde fagpersoner efter behov, f.eks. fra hjemmeplejen og sundhedssektoren, for at tage stilling til, hvilke handlinger, der skal iværksættes.

Ved øvelsen var højeste prioritet at sikre, at ældre borgere under hjemmeplejen eller syge i eget hjem fik den fortsat fornødne hjælp, uanset strømsvigtet. Der blev talt om, at man ved mangel på de gængse kommunikationskanaler som mobiltelefoni, hjemmeside, radio og tv kunne benytte nøglepersoner og udpegede centrale steder i kommunen, eksempelvis skolerne, som oplysningscentraler til borgerne.

”Det var en udmærket øvelse, som virkelig satte os på en hård prøve, og det var godt og sundt at få opmærksomheden rettet på, hvordan vi driver kommune og samfund videre i en situation, vi naturligvis nødigt vil være i”, siger kommunaldirektør Rie Perry.

Annonce