Lovændring på vej: Ulvehylet bliver tilladt

Arkivfoto

Færdselsstyrelsen har efter aftale med Justitsministeriet sendt et forslag i høring om brug af det såkaldte ulvehyl som udrykningshorn. Forslaget går ud på at tillade montering af en tredje type udrykningshorn samt tillade frit valg mellem de tre udrykningshorn i forbindelse med udrykningskørsel. I 2001 blev der foretaget en høring om ændring af udrykningsbekendtgørelsen. Dengang blev der fra adskillige sider fremsat ønske om, at ulvehylet blev tilladt som udrykningshorn.

Beredskabsstyrelsen fastholdt imidlertid, at der var en risiko for, at ulvehylet kunne forveksles med andre lydsignaler. I 2003 har Beredskabsstyrelsen tilkendegivet, at der ikke længere er risiko for forveksling, og Færdselsstyrelsen foreslår nu, at der bliver tre tilladte udrykningshorn: To-tonet (High-Low), der skifter mellem to toner, McCloud (Yelp), hvor frekvensen stiger hurtigt samt ulvehyl (Wail), hvor frekvensen stiger og falder langsomt.

Høringen om ændringerne afsluttes 10. februar 2004, hvorefter det er meningen, at de nye regler træder i kraft den 1. marts 2004.

Annonce