Sådan kommer brandstation Aarhus Nord til at se ud

Byggeriet af en ny brandstation i byudviklingsområdet Lisbjerg ved Aarhus går nu fra en planlægningsfase til en realiseringsfase. Østjyllands Brandvæsen har indgået kontrakt med hovedentreprenøren, og den nye station – der får betegnelsen station Aarhus Nord – forventes at stå færdig i efteråret 2021.

Station Aarhus Nord bliver en del af det nye byudviklingsområde ved Lisbjerg, hvor stationen skal sikre hurtige responstider i hele den nordlige del af Aarhus Kommune.

Bygningen skal understøtte et professionelt, trygt og sundt arbejdsliv for brandfolkene. Et intelligent indeklima på stationen vil skærme brandfolkene mod farlige partikler fra røg, og både køretøjer og materiel vil hurtigt og sikkert kunne klargøres til indsatser. Via indretningsløsninger er målet at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser med fokus på indeklima, fleksibilitet og det vigtige flow fra ”beskidt-til-ren-brandmand”. F.eks. er det afgørende, at brandfolkene hurtigt kan komme i bad efter indsatser i røgfyldt miljø, så de ikke eksponeres for røg- og sodpartikler ret længe.

Desuden etableres der attraktive faciliteter til døgnophold, så vagtholdet kan dyrke motion og lave mad sammen imellem udrykningerne og dagligdagens øvrige opgaver.

Stor medarbejderinvolvering

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen fortæller, at et meget højt niveau for medarbejderinvolvering ligger til grund for de tegninger, som nu skal omsættes til virkelighed.

”Vores brandfolk har bidraget enormt engageret i tilblivelsen af Station Nord, og lige nu er det en af vores mest dedikerede brandmænd, som varetager den interne projektledelse på byggeriet. Vores brandfolk véd præcist, hvordan deres arbejdsmiljø bliver bedst muligt. Det præger hele projektet”, fortæller Kasper Sønderdahl.

Virksomheden K.G. Hansen er valgt som hovedentreprenør, og projektet udføres i samarbejde med Cubo som arkitekt og totalrådgiver samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

Station Aarhus Nord forventes at stå færdig i efteråret 2021.

Annonce