Minister: Hjemmeværnet kan ikke repræsentere frivillige i beredskabskommissionerne

Arkivfoto: VFK

Når der skal udpeges repræsentanter for beredskabets frivillige til beredskabskommissionerne, så kan repræsentanten ikke komme fra Hjemmeværnet. Det slår forsvarsminister Peter Christensen (V) fast, efter at spørgsmålet er blevet rejst af folketingsmedlem Bjarne Laustsen, som både er kommitteret for Hjemmeværnet og præsident for Beredskabsforbundet.

Bjarne Laustsen har i en henvendelse til forsvarsministeren spurgt, hvem der kan og ikke kan repræsentere de frivillige i landets beredskabskommissioner.

”Det fremgår af beredskabslovens forarbejder, at kommunalbestyrelsens udpegning af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet. I den forbindelse sigtes der til de frivillige, som kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens § 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, herunder specielt Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer, hvortil mange frivillige er knyttet, som f.eks. Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp”, skriver forsvarsminister Peter Christensen i svaret til Bjarne Laustsen – og fortsætter:

”Jeg vil gerne her slå fast, at Hjemmeværnet i denne sammenhæng ikke kan repræsentere de frivillige. Endvidere er det min vurdering, at fastansatte i redningsberedskabet heller ikke kan udpeges som repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen”.

Spørgsmålet om de frivilliges repræsentation er rejst i forbindelse med Folketingets behandling af et lovforslag om ændring af beredskabsloven. Og ministerens holdning vil også blive meddelt landets kommuner:

”Jeg har bedt Beredskabsstyrelsen om at præcisere ovennævnte i et brev til samtlige kommuner. Brevet vil blive sendt snarest muligt efter lovforslagets (L 167) vedtagelse. Samtidig vil Beredskabsstyrelsens vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. blive opdateret i overensstemmelse hermed. Jeg håber således, at ovennævnte kan være med til, at vi fremadrettet undgår misforståelser omkring udpegningen af en repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen”, skriver ministeren.

Annonce