Mystik om trafikulykke: Hvem erklærede patient død?

En alvorlig trafikulykke ved Vindekilde i Odsherred tidligere på året skal nu undersøges af det præhospitale udvalg i Vestsjællands Amt. Det sker efter at både indsatsmandskab og politi tilsyneladende begik flere alvorlige fejl i forbindelse med ulykken. Den 66-årig mand blev således erklæret død – uden at være det. 

På ulykkesstedet var der to kvæstede, og det blev vurderet, at den ene – en meget hårdt kvæstet 66-årig mand – var død, hvorefter den første ambulance på stedet kører en lettere kvæstet mand til sygehuset i Holbæk. Samtidig sender politiet en patruljevogn til den 66-åriges hjem for at underrette familien om mandens død.

Da ambulance nummer to kort tid efter ankommer til ulykkesstedet viser det sig imidlertid, at den 66-årige fortsat er i live, og han køres til sygehuset i Holbæk. Politipatruljen sendes derefter tilbage til familien for at meddele, at den 66-årige alligevel ikke er død, men er på vej til sygehuset i ambulance.

Ved ankomsten til sygehuset er den 66-årige dog død af sine kvæstelser, og for tredje gang må politiet opsøge de pårørende – denne gang med den endelige meddelelse om, at den 66-årige nu officielt er erklæret død af en læge.

Indtil videre er det et mysterium, hvem der fejlagtigt erklærede den 66-årige død på ulykkesstedet – Falck siger, at det var den kommunale indsatsleder, mens den kommunale indsatsleder siger, at der var Falcks redningsvagt. Selvom de pårørende ikke har indgivet en klage, vil det præhospitale udvalg i Vestsjællands Amt tage sagen op af egen drift.

Annonce