Tvivl om ansvar for ambulancebehandling

Hvem har egentlig ansvaret, hvis noget går galt under behandlingen af en patient i en ambulance? Det hersker der en vis tvivl om, efter at ambulancebehandlere med de nye niveau 2 og 3 uddannelser er blevet underlagt Patientklagenævnet, således at patienter kan klage til nævnet over fejlbehandlinger i ambulancetjenesten. Patientklagenævnet har nemlig en anden opfattelse af ansvarsfordelingen i en ambulance end landets største ambulancetjeneste, Falck.

Det kan i yderste konsekvens medføre, at den ene af ambulancens behandlere af Patientklagenævnet bliver pålagt ansvaret for en fejlbehandling, mens Falck som arbejdsgiver internt placerer ansvaret hos den anden af ambulancens behandlere.

Problemet opstår, hvis en ambulance er bemandet med to behandlere med samme uddannelsesniveau. I den situation har Falcks korpslægeenhed besluttet, at det er behandleren med størst anciennitet, som i forhold til sin arbejdsgiver, Falck, har ansvaret for behandlingen i ambulancen – uanset om det rent faktisk er ham, som udfører behandlingen. I Patientklagenævnet kan der imidlertid kun klages over den person, der rent faktisk har udført den pågældende behandling.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger har korpslægeenhedens beslutning givet anledning til vrede hos redderne i Falck, der mener, at det interne ansvar i Falck i lighed med Patientklagenævnets praksis bør ligge hos den behandler, der udfører behandlingen. Hidtil har Falcks korpslægeenhed imidlertid holdt fast i redningskorpsets praksis om at ældste mand har ansvaret.

Det er kun ambulancebehandlere med niveau 2 og 3 uddannelse, som er omfattet af klageadgangen i Patientklagenævnet. Fejl begået af behandlere med niveau 1 uddannelse eller af ambulanceassistenter vil i givet fald kun kunne behandles ved et civilretsligt sagsanlæg. Endnu har patientklagenævnet ikke modtaget nogen klager over ambulancebehandlere.

Annonce