Nabostation skal assistere ved alle bygningsbrande i Gilleleje

Google Streetview
Brandstationen i Gilleleje. Arkivfoto

Brandstationen i Gilleleje råder i dag over en ældre tankvogn med 13.500 liter slukningsvand, men det er meningen, at den skal skiftes ud med en ny tankvogn, der dog kun får en kapacitet på 8.000 liter. Den reducerede vandkapacitet på førsteudrykningen bekymrer de lokale brandfolk, og kommunens administration erkender da også, at ændringen kan medføre større tab af værdier ved brande. Løsningen ser ud til at blive, at nabobrandstationen i Helsinge automatisk skal assistere med en ekstra tankvogn ved alle bygningsbrande i Gilleleje.

Udskiftningen af den nuværende tankvogn indgår i den reviderede dimensioneringsplan for beredskabet i Gribskov Kommune. I Gilleleje reduceres vandkapaciteten på førsteudrykningen således med 5.500 liter vand, og da også nabobrandstationen i Helsinge tidligere har mistet en stor tankvogn, er beredskabets samlede vandkapacitet reduceret med 11.000 liter. Det fik i marts brandfolkene i Gilleleje til at sende en udtalelse til Gribskov Kommune, hvor de udtrykte stor bekymring over ændringen.

Den kommunale administration erkender, at den nye og mindre tankvogn i Gilleleje kan få negative konsekvenser. En analyse af vandforsyningen til brandslukning i kommunen viser således, at der ved de fleste indsatser vil være tilstrækkeligt med vand til brandslukning, indtil tankvognsassistance ankommer, men at der kan forekomme brande, hvor der er et stort vandforbrug i startfasen – og hvor der derfor kan være behov for at være tilbageholdende med vandet, indtil tankvognsassistance ankommer.

Kommunens vurdering er, at den mindre vandkapacitet ikke vil medføre større risiko for personskade, men det kan ikke udelukkes, at der i enkelte tilfælde vil være et større tab af værdier. Det gælder først og fremmest i Gilleleje by og et område øst for Gilleleje, hvor afstanden til nabostationer i Helsinge er størst.

Kommunen har undersøgt forskellige muligheder, der kan kompensere for den mindre tankvogn. En mulighed er at udskifte Gillelejes autosprøjte med en tanksprøjte, som har en vandtank på omkring 5.000 liter. Det vil koste ca. 100.000 kr. ekstra om året. En anden mulighed er at anskaffe en større tankvogn med en tank på 10-12.000 liter, hvilket årligt vil koste 50.000-100.000 kr. mere end en 8.000 liters tankvogn.

Modellen med en større tankvogn var for nyligt til afstemning i Gribskovs beredskabskommission, der imidlertid forkastede modellen med stemmerne to for og tre imod. I stedet besluttede kommissionens flertal sig for en billigere model, hvor nabostationen i Helsinge automatisk sender en tankvogn, når Gilleleje rykker ud til meldinger om bygningsbrand i Gilleleje by og den østlige del af udrykningsområde Gilleleje. Når tankvognen fra Helsinge afsendes med det samme, vurderer kommunen, at Gillelejes udrykning medbringer tilstrækkeligt med vand til brandslukning

Det vurderes, at Helsinges tankvogn får ca. 12 ekstra udrykninger om året, og det vil koste ca. 25.000 kr. ekstra om året.

Den nye assistancemodel er nu skrevet ind i Gribskov Kommunes dimensioneringsplan, som er sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.

Annonce