Præhospital

Udsætter beslutning om First Responder-beredskab på brandstationer

Det seneste års tid har der været arbejdet på at indsætte et First Responder-beredskab på brandstationerne i Helsinge og Gilleje, således at de lokale brandfolk kan rykke ud til hjertestop, når det vurderes, at brandfolkene vil kunne ankomme før ambulancen. Men usikkerhed om, hvordan det præhospitale beredskab i området kommer til at fungere, gør nu, at en beslutning udskydes til foråret 2024.

Brandvæsen

Brandvæsen rykker ud fra Falck-stationer efter hjemtagning

Når Frederiksborg Brand & Redning fra årsskiftet hjemtager driften af fem brandstationer fra Falck, så vil brandkøretøjerne stadig skulle rykke ud fra de samme adresser. Brandvæsenet har nemlig indgået en lejeaftale med Falck, som indebærer, at de kommunale brandkøretøjer får base på Falck-stationerne i Farum, Helsinge, Hillerød og Stenløse. I Gilleleje overtages Falcks lejeaftale.

Google Streetview
Brandvæsen

Gillelejes brandkøretøjer får alligevel mere vandkapacitet

Bekymring fra brandfolkene og kritik fra Beredskabsstyrelsen ser nu ud til at medføre, at Gribskov Kommune skrotter planerne om at reducere brandstationen i Gillelejes vandkapacitet med 5.500 liter i forbindelse med udskiftningen af en tankvogn. Beredskabsstyrelsen har betegnet reduktionen som betænkelig, og det får nu kommunen til at ændre dimensioneringsplanen, så der mindst skal fremføres 14.000 liter vand fra stationen i Gilleleje. Det bliver dog op til Falck – eller en ny brandslukningsentreprenør – at finde ud af, hvordan køretøjssammensætningen skal ændres.

Google Streetview
Brandvæsen

Nabostation skal assistere ved alle bygningsbrande i Gilleleje

Brandstationen i Gilleleje råder i dag over en ældre tankvogn med 13.500 liter slukningsvand, men det er meningen, at den skal skiftes ud med en ny tankvogn, der dog kun får en kapacitet på 8.000 liter. Den reducerede vandkapacitet på førsteudrykningen bekymrer de lokale brandfolk, og kommunens administration erkender da også, at ændringen kan medføre større tab af værdier ved brande. Løsningen ser ud til at blive, at nabobrandstationen i Helsinge automatisk skal assistere med en ekstra tankvogn ved alle bygningsbrande i Gilleleje.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandfolk er meget bekymrede over planlagte nedskæringer

Brandfolkene hos Gribskov Brandvæsen, der har stationer i Helsinge og Gilleleje, ser med stor bekymring på kommunens forestående revision af dimensioneringsplanen for beredskabet. Planen vil nemlig indebære en række nedskæringer i brandvæsenet, som mister sin slangetender, ligesom overgangen til mindre tankvogne vil føre til, at den samlede vandmængde, som brandvæsenet kan fremføre, over en årrække vil være blevet reduceret med 11.000 liter.

Google Streetview
Brandvæsen

Deltidsbrandfolk bemander redningsbåd

Fremover bliver det deltidsbrandfolkene i Gilleleje, som skal bemande Falcks lokale redningsbåd. Det er konsekvensen af en ny aftale mellem Falck og Græsted-Gilleleje Kommune. Hidtil er redningsbåden blevet bemandet med Falck-reddere, men strukturændringer har medført, at der ikke altid er reddere på stationen, når den lokale ambulance er på udrykning, og så skulle redningsbåden komme fra en nabostation.