Gillelejes brandkøretøjer får alligevel mere vandkapacitet

Google Streetview
Brandstationen i Gilleleje. Arkivfoto

Bekymring fra brandfolkene og kritik fra Beredskabsstyrelsen ser nu ud til at medføre, at Gribskov Kommune skrotter planerne om at reducere brandstationen i Gillelejes vandkapacitet med 5.500 liter i forbindelse med udskiftningen af en tankvogn. Beredskabsstyrelsen har betegnet reduktionen som betænkelig, og det får nu kommunen til at ændre dimensioneringsplanen, så der mindst skal fremføres 14.000 liter vand fra stationen i Gilleleje. Det bliver dog op til Falck – eller en ny brandslukningsentreprenør – at finde ud af, hvordan køretøjssammensætningen skal ændres.

Brandstationen i Gilleleje råder i dag over en ældre tankvogn med 13.500 liter slukningsvand, men i forbindelse med Gribskov Kommunes nye dimensioneringsplan har det hidtil været meningen, at den skulle udskiftes med en ny tankvogn, der dog kun ville få en kapacitet på 8.000 liter. Den reducerede vandkapacitet på førsteudrykningen bekymrer de lokale brandfolk, ikke mindst fordi nabobrandstationen i Helsinge også har fået en mindre tankvogn. En gennemførelse af planen ville dermed resultere i, at den samlede vandkapacitet over en årrække blev reduceret med 11.000 liter – samtidig med at slangetenderen i Helsinge nedlægges.

Beredskabsstyrelsen: Bør overvejes nøje

Også Beredskabsstyrelsen er bekymret over den reducerede vandkapacitet, og i en udtalelse over dimensioneringsplanen skriver styrelsen følgende: ”Beredskabsstyrelsen finder omfanget af denne samlede reduktion betænkelig. Styrelsen skal anbefale, at kommunalbestyrelsen nøje overvejer disse reduktioner, og skal understrege, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning”.

Det har fået Gribskov Kommune til at ændre kurs. Nu vil man sikre, at køretøjerne på brandstationen i Gilleleje mindst kan fremføre mindst 14.000 liter vand. Imidlertid vil man ikke i dimensioneringsplanen lægge sig fast på, hvordan køretøjssammensætningen skal være. Det vil man i stedet give den fremtidige brandslukningsentreprenør mulighed for at vælge i forbindelse med et kommende udbud af brandslukningen.

Kommunens nuværende brandslukningskontrakt med Falck udløber ved udgangen af i år, og kommunen vil gøre det kommende udbud mere fleksibelt ved at lade entreprenøren komme med et bud på køretøjssammensætningen, hvor autosprøjte, tanksprøjte og en eller flere tankvogne kan kombineres for at opnå de krævede 14.000 liter vand.

I øvrigt har Beredskabsstyrelsen også anbefalet Gribskov Kommune at undersøge mulighederne for et samarbejde med nabobrandvæsenerne, fordi dele af Gribskov Kommune formentlig vil kunne betjenes hurtigere fra en brandstation i en nabokommune, f.eks. fra brandstationerne i Hornbæk, Tikøb og Fredensborg (Nordsjællands Brandvæsen) samt Frederiksværk (Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab). Den anbefaling har kommunen dog ikke tænkt sig at følge.

I første omgang har kommunens økonomiudvalg godkendt den ændrede dimensioneringsplan. Den skal senere behandles af byrådet.

Annonce