Nødbehandlerbil i Hundested er nu nedlagt

Google Streetview
Brandstationen i Hundested.

Fra årsskiftet var det slut med den eneste nødbehandlerbil i Region Hovedstaden, nemlig nødbehandlerbilen i Hundested. Den umiddelbare årsag er, at Halsnæs Kommune har ønsket at spare penge. Men samtidig er antallet af udrykninger styrtdykket de seneste år, fordi Region Hovedstaden kun har ønsket at anvende bilen ved hjertestop, og ikke – som hidtil – også ved ulykker.

Det var dårlige responstider for ambulancerne, som i 2005 fik den daværende Hundested Kommune til at oprette en nødbehandlerbil, der blev bemandet af det lokale brandvæsen. Da Hundesteds brandstation blev en del af Frederiksborg Brand og Redning, blev nødbehandlerbilen videreført, men som en tilkøbsydelse, der finansieres af Halsnæs Kommune.

Deltidsbrandfolkene, der bemander nødbehandlerbilen, har modtaget et årligt funktionstillæg på 6.000 kr. samt timebetaling for mindst to timer ved udkald.

Ønskede kun udrykning til hjertestop

Frem til udgangen af 2020 rykkede nødbehandlerbilen primært ud til de ulykker i Hundested-området, som brandvæsenet selv modtog 112-meldinger om. Det skete under lægeligt tilsyn fra Region Hovedstaden.

Men ifølge Halsnæs Kommune har samarbejdet med Region Hovedstaden om nødbehandlerbilen været ”udfordret”, og efter 2020 ønskede regionen ikke at videreføre det lægelige tilsyn. Så nødbehandlerbilen blev fra 1. januar 2021 i stedet en del af Region Hovedstadens First Responder-ordning. Det indebærer imidlertid, at bilen siden da kun har kunnet rykke ud til hjertestop, da regionen ikke ønskede at delegere lægelig kompetence til brandfolkene, så de også kunne rykke ud til ulykker samt anden sygdom.

Det ændrede anvendelsesområde har medført et betydeligt fald i antallet af udrykninger. Tidligere rykkede nødbehandlerbilen ud 100-150 gange om året, men i 2021 faldt det til 31 udrykninger, fordi man altså udelukkende måtte køre til hjertestop. I de første fire måneder af 2022 var der kun fire udrykninger.

Samtidig er ambulancernes responstider i Hundested faldet. I 2018 var median-responstiden på 10:11 minutter, mens den i 2021 var faldet til 09:07 minutter. Ved de 16 hjertestop, som ambulancerne rykkede ud til i 2021, var median-responstiden 09:15 minutter.

Sparer 387.000 kr.

På den baggrund har Halsnæs Kommune besluttet at spare de 387.000 kr., som nødbehandlerbilen koster, og bilen blev derfor nedlagt fra 1. januar 2023.

Det er dog indført en ordning, hvor autosprøjten i Hundested alarmeres ved hjertestop. Den rykker så ud med fire brandfolk i 5-minutters-beredskab, og de medbringer hjertestarter og ilt – samme type ordning, som findes på en række andre brandstationer i regionen. Det vurderes at ville koste ca. 50.000 kr. om året.

Annonce