Nu starter byggeriet af ny brandstation i Hadsten

Den nedslidte brandstation i Hadsten er snart historie. Lørdag tages det første spadestik til en helt ny brandstation, som forventes at stå klar i november. Det er Favrskov Kommune, der investerer de 6-7 mio. kr., som brandstationen vil koste, hvorefter det fælleskommunale Beredskab & Sikkerhed lejer sig ind.

En ny brandstation i Hadsten har været drøftet i mange år, og den seneste tid har politikerne overvejet flere konkrete modeller, som både har omfattet nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger. Men valget endte med at falde på en model med bygning af en helt ny station på adressen Ginneruplundvej 1.

Den nye station bliver på 535 m2, som udover fire garager vil blive anvendt på moderne personalefaciliteter – herunder bade- og omklædningsfaciliteter, som den nuværende station mangler. Det første spadestik bliver taget lørdag, og erfaringerne fra byggeriet skal desuden anvendes i Rønde, hvor Beredskab & Sikkerhed senere skal have ny station.

Den nuværende brandstation blev taget i brug i 1946 som station for både Zone-Redningskorpset og det fælles brandvæsen for Hadsten og Hinnerup. Efter Falcks overtagelse af Zonen fortsatte stationen som brand- og Falck-station, indtil Falck overtog brandslukningen i Hinnerup Kommune og flyttede sine aktiviteter til en nyopført station i Hinnerup.

Annonce