Politi

Ny politistation i Hadsten

De tre nærpolitibetjente i Hadsten kommer fra tirsdag den 1. juni 2021 til at arbejde i nye omgivelser, når de flytter ind på den nyetablerede nærpolitistation på Vesselbjergvej 18 i Hadsten. Den nuværende nærpolitistation i Hadsten Centeret har sidste åbningsdag fredag den 28. maj.

Brandvæsen

Hadstens nye brandstation indviet

Omkring 170 personer var lørdag mødt op for at indvie Hadstens nye brandstation på Ginneruplundvej i den sydlige del af byen. Den nye brandstation er på 535 kvadratmeter og er indrettet med fuldt fokus på det rette udrykningsflow. Udover garager og mandskabsfaciliteter rummer den også et kontor til administrative medarbejdere og undervisningslokale.

Brandvæsen

Nu starter byggeriet af ny brandstation i Hadsten

Den nedslidte brandstation i Hadsten er snart historie. Lørdag tages det første spadestik til en helt ny brandstation, som forventes at stå klar i november. Det er Favrskov Kommune, der investerer de 6-7 mio. kr., som brandstationen vil koste, hvorefter det fælleskommunale Beredskab & Sikkerhed lejer sig ind.

Google Maps
Brandvæsen

Vil bygge ny brandstation i Hadsten

Favrskov Kommunes brandstation i Hadsten er nedslidt og uegnet til formålet, og derfor vil beredskabet gerne have en ny brandstation med på budgettet for 2015. Hvis der skal bygges en helt ny station, vil det koste ca. 8,4 mio. kr., men en alternativ mulighed er, at brandstationen flyttes til bygninger, der har været anvendt af Vejdirektoratet.

Google Maps
Brandvæsen

Ønsker ny brandstation til 8 mio. kr. i Hadsten

Den nuværende brandstation på Vesselbjergvej i Hadsten er nedslidt, utidssvarende og dårligt placeret. Derfor ønsker Favrskov Brandvæsen, at der bygges en helt ny brandstation i den sydlige del af Hadsten. Et overslag viser, at en ny station på 520 m2 vil koste 8,4 mio. kr., hvortil kommer udgifter til køb af en grund. Alternativet er en renovering af den nuværende station, hvilket vurderes at ville koste 4 mio. kr.