Ny dimensioneringsbekendtgørelse trådt i kraft

Arkivfoto

Efter en kort høringsfase trådte den nye bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. (i daglig tale kaldet dimensioneringsbekendtgørelsen) i kraft pr. 1. januar 2003. Dermed er det nu en kendsgerning at de danske brandvæseners slukningstog kan bemandes med to mand færre, at kravene til afgangstid fra brandstationen er forsvundet og at slangetenderen efter omkring 50 års eksistens i danske brandvæsener helt er afskaffet.

Andre ændringer er, at der nu kan sendes reduceret udrykning til ABA-alarmer samt at indsatslederen nu kan blive hjemme ved reducerede udrykninger.

Annonce