Forventer at længere værnepligt vil styrke beredskabet

Fremover skal de værnepligtige i Beredskabsstyrelsen tilbringe ni måneder på beredskabscentrene. I dag er værnepligten kun på seks måneder. Forlængelsen, der er en del af denne uges beredskabsaftale, giver en besparelse på godt 6 mio. kr. om året, men hos Beredskabsstyrelsen mener man også, at den længere værnepligt styrker beredskabet.

Forlængelsen af værnepligten ved Beredskabsstyrelsen betyder, at de værnepligtige får forøget deres uddannelse med tre måneder. Med forlængelsen af værnepligten følger også, at Beredskabsstyrelsen årligt vil skulle nedsætte indtaget af værnepligtige.

Antallet af værnepligtige i Beredskabsstyrelsen vil i aftaleperioden blive reduceret fra de nuværende 690 til 420. Nedsættelsen af det årlige antal værnepligtige betyder en betragtelig besparelse. Men ifølge Beredskabsstyrelsen vil de værnepligtiges uddannelse blive styrket.

”Forlængelsen af værnepligtsperioden vil markant styrke de værnepligtiges uddannelse og dermed deres kompetencer og evner til at indgå i beredskabet. Samtidigbetyder den længere tjenestetid, at de værnepligtige bedre kan nyttiggøres i redningsberedskabet. Herudover vil det nedsatte antal værnepligtige betyde, at vi reducerer vores udgifter betydeligt”, siger kolonnechef og chef for Beredskabsstyrelsens nationale beredskab, Jørn Allan Pedersen.

Besparelsen som følge af forlængelsen af værnepligten og det mindre årlige indtag af værnepligtige anslås til 2,1 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.

Annonce