Ny FKB-formand vil hellere samarbejde end slås

Arkivfoto

Den nye formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Peter Staunstrup, vil hellere samarbejde end slås. Det siger han i et interview med tidsskiftet Redderen. En af hans første opgaver som formand bliver at finde en ny redaktør til foreningens eget tidsskrift, Brandvæsen – den hidtidige redaktør, Svend Erik Brodersen, måtte nemlig forlade redaktørposten umiddelbart efter formandsskiftet.

Peter Staunstrup er beredskabschef i Odense, og ved FKBs årsmøde i Fredericia blev han ved det første kampvalg i foreningens historie valgt som formand med 102 stemmer. Det skete til trods for, at der i bl.a. Brandvæsen var blevet ført en intensiv kampagne for at få valgt Peter Staunstrups modkandidat, beredskabschef Jesper Djurhuus fra Søllerød. Han fik 76 stemmer.

Peter Staunstrup lægger ikke skjul på, at han ikke har været helt enig i den kurs, som FKB har fulgt de seneste år – og som formentlig var fortsat, hvis hans modkandidat var blevet valgt. “Jeg har haft nogle synspunkter, som var lidt i modstrid med den linie, foreningen har kørt gennem noget tid”, siger Peter Staunstrup til Redderen. Han oplevede, at mange af hans kollegaer var enige i hans synspunkter, og han blev en slags “talsmand” for disse holdninger i FKB-bestyrelsen. Hvor udbredt opbakningen til odenseaneren faktisk var, viste sig ved den ret klare sejr i afstemningen på det usædvanligt velbesøgte årsmøde.

“Jeg ønsker, at foreningen skal fremstå som en meget samarbejdsvillig organisation, der argumenterer for sin sag ud fra faglige synspunkter, og forsøger at opnå den indflydelse, som vi bør have, gennem en meget dialogbaseret og næsten også pragmatisk linie”, siger Peter Staunstrup til Redderen.

Også hvad angår Falck er det samarbejdslinien, som Peter Staunstrup er fortaler for: “Jeg har et udemærket forhold til Falck, som er en stor og stærk aktør på beredskabsmarkedet i Danmark. Dem skal vi selvfølgelig samarbejde med – også fordi vi på en lang række områder har fælles interesser. Vi vil gerne tage udgangspunkt i vores fælles interesser i stedet for vores forskelligheder”, siger han til Redderen.

En af Peter Staunstrups første opgaver som formand bliver at finde en ny redaktør til foreningens tidsskrift, Brandvæsen. Den nuværende redaktør, Svend Erik Brodersen, måtte med kort varsel forlade redaktørposten umiddelbart efter formandsskiftet.

Brandvæsen er fra flere sider blevet kritiseret for en meget ensidig og til tider også dårligt underbygget journalistik, og Peter Staunstrup lægger da heller ikke skul på, at han til tider har fundet bladets tone lidt for skinger. “Jeg tror på, at vi hele vejen rundt – i vores tidsskifter og tilgang til de forskellige myndigheder og samarbejdspartnere – vil opnå bedre resultater ved jævnligt at indgå nogle bæredygtige kompromiser. Jeg synes, linien har været for hård, unuanceret og for konfrontationssøgende. Jeg ville gerne, at vi kunne tegne foreningen som lidt mere rund, venlig og imødekommende – en, der er interesseret i at indgå i et godt samarbejde med alle parter. Jeg mener, at man i dag kun opnår resultater gennem samarbejde”, siger Peter Staunstrup til Redderen.

Annonce