Ny ledelsesstruktur skal gøre brandvæsen mere dynamisk

Fra venstre ses Lars Karlsen, Lasse E. Hansen og Paw Pedersen.

Odsherred Brandvæsen har fået en ny ledelsesstruktur, hvor fokus på såvel strategi og udvikling som drifts- og myndighedsopgaver skal gøre brandvæsenet til en mere dynamisk og fremadrettet organisation. Ledelsen vil ud over beredskabschefen bestå af to beredskabsinspektører.

I sidste måned blev Lars Karlsen ansat som ny beredskabsinspektør og operativ leder for drift og service i Odsherred Brandvæsen, og dermed er brandvæsenets nye ledelses- og organisationsstruktur kommet på plads.

Lars Karlsen kommer fra en stilling hos Falck, hvor han har været ansat i 25 år, senest som stationsleder i Ringsted og før det i Nykøbing og Holbæk. ”Jeg kommer fra en organisation, hvor jeg er vant til at have fokus på driftstankegangen ved at have fokus på, hvordan vi får det bedste og meste for pengene, og min opgave er derfor blandt andet at sikre, vi har den mest optimale drift af såvel materiel, bygninger, vognpark og mandskab”, fortæller Lars Karlsen.

En ny beredskabschef, Lasse E. Hansen, tiltrådte den 1. september 2014. Dermed består brandvæsenets ledelse nu af Lasse E. Hansen, Lars Karlsen og beredskabsinspektør Paw Pedersen, der har ansvaret for myndigheds- og forebyggelsesopgaver, uddannelse og planlægning.

Forventer større enheder

”Formålet har været at gøre beredskabet til et dynamisk, fremadrettet og robust organisation, som er parat til at løse dagens og morgendagens opgaver”, siger Lasse Evald Hansen, der ligesom Paw Pedersen indgår i indsatsledervagterne, mens Lars Karlsen indtil videre er holdleder, men også skal uddannes til indsatsleder.

Den nye organisationsstruktur skal også ses i sammenhæng med Redningsberedskabets Strukturudvalg. ”Det er ikke utænkeligt, at vi om nogle år skal gå sammen i større enheder med Holbæk og – eller – Kalundborg om brand- og beredskabsopgaverne, og derfor vil vi ikke sidde med hænderne i skødet, men har organiseret os fremadrettet og proaktivt, så vi er parat til at løse fremtidens opgaver. Vi har et rigtig godt og effektivt brandvæsen, og det er vores deltidsbrandmænd, som bærer beredskabet”, siger Lasse E. Hansen.

Brandvæsenets øvrige bemanding er to administrative medarbejdere, to beredskabsassistenter, to fleksjob-ansatte og en kommende medarbejder i arbejdsprøvning samt de 45-50 deltidsbrandmænd ved stationerne i Nykøbing, Asnæs og Lumsås, som udgør grundstammen i beredskabet.

Frivilligt beredskab supplerer

For nylig tog Odsherred og Holbæk brandvæsener desuden initiativ til at etablere et udvidet samarbejde med frivillige i Beredskabsforbundet, der kan assistere beredskabet, og her har 15 frivillige, bl.a. tidligere brandfolk, i Odsherred meldt sig. I Holbæk er tallet ca. det dobbelte. Målet er, at gruppen af frivillige udgør 100 personer inden udgangen af 2015.

”Vi ønsker at give de frivillige nogle gode rammer og inddrage dem i løsningen af de mere specielle beredskabsopgaver samt som hjælpere ved større opgaver som eksempelvis oversvømmelse, naturkatastrofer og lignende”, siger Lasse E. Hansen, der understreger, at ordningen med frivillige er et supplement til det daglige beredskab.

Annonce