Ny tankvogn til Falck i Nyborg og Storebæltsberedskabet

Beredskab Fyn har indsat en ny, alsidig tankvogn på brandstationen i Nyborg. Tankvognen vil også skulle indgå i Storebæltsberedskabet. Den nye tankvogn er kendetegnet ved at være alt andet end en standard-brandbil. Køretøjet er således opbygget og indrettet ud fra lokale behov og specifikationer, som – særligt i forhold til Storebæltsberedskabet – er unikke.

Tankvognen er udstyret med en fjernbetjent vandkanon, der har en kastelængde på ca. 30 meter og dermed kan bekæmpe en brand på sikker afstand. Desuden rummer tankvognen godt 12.000 liter vand, så der er slukningsmidler nok til de fleste indsatser.

Eftersom tankvognen også rykker ud til trafikulykker på bl.a. Storebæltsforbindelsen for at afspærre skadestedet og advare trafikanterne, har køretøjet også en bagudrettet og meget synlig advarselstavle og to afspærringsbomme med blinklys. Dermed bidrager tankvognen også til et sikkert arbejdsmiljø for brandfolkene under indsats.

Styrker beredskabet

”Det glæder mig meget, at beredskabet i Nyborg Kommune og på Storebæltsforbindelsen styrkes med det nye køretøj. Det er vigtigt med et velfungerende og effektivt beredskab, når der er behov for hjælp”, siger Kenneth Muhs, der er borgmester i Nyborg Kommune.

Han suppleres af formand for beredskabskommissionen og borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen:

”Beredskab Fyn er et fælleskommunalt beredskab og har til formål at redde liv og skabe tryghed med et robust beredskab. Den nye tankvogn understøtter visionen for vores beredskab og kan komme borgerne på hele Fyn til gavn”.

Tankvognen er nu sat i drift på brandstationen i Nyborg, hvor den afløser en ældre tankvogn. Driften af brandstationen i Nyborg varetages af Falck på vegne af Beredskab Fyn.

Annonce