Udsigt til at brandsikkerheden på ældre hoteller bliver styrket

Efter at Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden, har brandsikkerhedsniveauet på ældre hoteller været til debat. Men efter et møde mellem en række interessenter på området er konklusionen, at der skal ses på mulighederne for at foretage ændringer af brandsikkerhedsniveauet – og måske også på andre overnatningssteder.

Tidligere på ugen mødtes repræsentanter fra Danske Beredskaber, Nordjyllands Beredskab, Horesta, Kommunernes Landsforening, Trafik- og Byggestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen hos Beredskabsstyrelsen i Birkerød. Her drøftede parterne det nuværende brandsikkerhedsniveau på ældre hoteller, som den seneste tid har været til debat, efter Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden.

”Vi havde en god og konstruktiv dialog, og der bliver nu set på mulighederne for at foretage ændringer fremadrettet. Det er godt, at der kommer fokus på den generelle sikkerhed på ældre hoteller og overnatningssteder ved sådan et møde mellem de relevante parter, men et møde er altså ikke nok. Jeg kan godt frygte, at der kommer for lidt handling ud af de mange gode intentioner”, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i interesseorganisationen Danske Beredskaber.

Bygningers alder er afgørende for sikkerhedskrav

I dag er ældre bygninger ikke underlagt krav om at skulle leve op til moderne tiders krav til brandsikkerhed.

”Det kan ikke nytte, at vi går på kompromis med opdaterede hjælpemidler såsom automatisk brandalarmeringsanlæg, sprinklere og røgalarmer, bare fordi bygningens opførelsesdato ligger langt tilbage i historien. Tværtimod er der noget paradoksalt i, at sikkerheden er ringere i en bygning, der antageligt, på grund af sin alder, er det samme hvad angår flugtveje, materialer og brandhæmmere”, siger Bjarne Nigaard.

Spejderhytter og efterskoler kan også have problemer

Det er ikke udelukkende brandsikkerheden på ældre hoteller, der er et opmærksomhedspunkt. Også andre overnatningssteder som eksempelvis ældre spejderhytter eller gamle efterskoler bør være underlagt krav om en opdateret brandsikring, mener Danske Beredskaber.

”Vi synes ikke, det giver mening at lave beregninger på, om det er værd at brandsikre overnattende hotelgæster, spejdere på weekendtur i en ældre hytte eller elever på gamle efterskoler. For os er ordentlig brandsikring en selvfølge – uanset prisen – for konsekvensen af det modsatte kan være ubetalelig fatal. Derfor vil vi til stadighed stå fast på, at de aktuelle regler ikke er gode nok og skal ændres med krav om dynamisk og opdateret brandsikring. Brandsikkerheden skal følge med tiden og altid være bedst mulig. Og jeg funderer over, hvem der kan være 100 procent tryg ved at være hotelgæst, spejder eller efterskoleelev på de nuværende vilkår”, siger Bjarne Nigaard.

Annonce