Nye garager og undervisningslokaler hos Roskilde Brandvæsen

Også på brandstationen i Roskilde skal gravemaskinerne i gang i den kommende tid. Selv om brandstationen i dag er på over 5.800 m2, er man løbet tør for plads, og om kort tid går håndværkerne i gang med at opføre 20 nye garagepladser. Senere skal brandvæsenet have en ny bygning i to etager, hvor der skal indrettes undervisningsfaciliteter – blandt andet med særlige lokaler til indsatsledertræning i planspil og dilemmaøvelser.

Pladsproblemerne i Roskilde er først og fremmest opstået, fordi Roskilde Brandvæsen på det seneste har fået en række nye opgaver, som Roskilde Kommune har valgt at hjemtage, da brandvæsenet har givet de billigste tilbud på at løse opgaverne. Det drejer sig om opgaver, som ikke lige er beredskabets kerneydelser, f.eks. transportopgaver, tyverivagter og transport af mad.

I juni fik Roskilde Brandvæsen leveret 14 nye busser, der sammen med andre busser skal anvendes til genoptrænings- og dagcenterkørsel i Roskilde Kommune. Dermed er der blevet behov for 20 nye garagepladser, og det byggeprojektet påbegyndes inden vinterens komme. Der vil i første omgang blive opført carporte uden isolering og porte, og carportene bygges, således at de falder ind i omgivelserne, da brandstationen i Roskilde allerede fylder godt i landskabet.

Det næste byggeprojekt er nye undervisningslokaler, hvor planen er, at der skal opføres en helt ny bygning i to etager med undervisningsfaciliteter på 200-240 m2. I dag har Roskilde Brandvæsen tre undervisningslokaler, men brandvæsenet har et omfattende uddannelsesprogram for både eksterne og interne kursister, hvor man f.eks. underviser hjemmeplejens medarbejdere i førstehjælp og arrangerer ”bakke-bule-kurser” – og det lægger beslag på lokalerne.

I den nye bygning vil brandvæsenet især prioritere uddannelse inden for strategisk, taktisk og operativ ledelse på skadestedet. Derfor vil man indrette særlige lokaler til indsatsledertræning i planspil og dilemmaøvelser i den nye bygning.

Annonce