Nye superpumper kan fjerne 15.000 liter vand i minuttet

To superpumper med en kapacitet på hver 15.000 liter/min. bliver fremover en del af Beredskabsstyrelsens pumpeberedskab, der indsættes mod oversvømmelser efter skybrud, kraftig regn og stormflod. Pumperne er næsten tre gange kraftigere end de største af de pumper, som Beredskabsstyrelsen indtil nu har haft indsat ved større oversvømmelser.

Højkapacitetspumperne vil blive placeret på Beredskabsstyrelsens centre i Haderslev og Næstved. Når styrelsens fastansatte, værnepligtige og frivillige er blevet uddannet i at bruge pumperne, vil de indgå i det operative beredskab og vil kunne rekvireres af andre myndigheder fra omkring midten juli 2016.

Med de nye pumper udvides Beredskabsstyrelsens samlede lænsepumpekapacitet fra 321.700 liter/min. til 351.700 liter/min. Beredskabsstyrelsen råder fra medio juli 2016 over i alt 103 lænsepumper, fordelt på de seks beredskabcentre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge.

Indkøbet af de kraftige lænsepumper er en del af en større pakke, der skal styrke beredskabet mod oversvømmelser.

Fra medio juli udvides styrelsens pumpeberedskab yderligere med en ny lænsepumpecontainer med syv mindre pumper på beredskabscenteret i Haderslev. Herefter råder styrelsens tre centre i Jylland og centeret i Næstved over hver to lænsepumpecontainere, mens centrene i Hedehusene og Allinge råder over hver en container. Hver container indeholder syv pumper og kan i alt fjerne ca. 26.000 liter vand i minuttet.

I forvejen har Beredskabsstyrelsen styrket beredskabet mod oversvømmelser ved at fordoble mobildæmningskapaciteten, så styrelsen nu råder over 2 km. dæmning i alt samt ved indkøb af to sandsækkefyldere på beredskabscentrene i Thisted og Hedehusene.

artikel---113-03

artikel---113-04

artikel---113-05

Annonce