Nyt borgerforslag: Bedre mulighed for kræftscreening og erstatning til brandfolk

Brandfolk skal kunne blive screenet for kræft hvert halve år, og brandfolk skal kunne få erstatning for erhvervsbetinget cancer, da de har en markant højere risiko for at få kræft på grund af deres arbejde. Det er hovedelementerne i et nyt borgerforslag, som netop er fremsat. Hvis 50.000 danskere støtter forslaget, vil det skulle behandles i Folketingssalen.

Ordningen med borgerforslag indebærer, at alle borgere med stemmeret til Folketinget kan fremsætte et borgerforslag, hvis de på forhånd har fået støtte fra mindst tre andre medstillere. Alle andre med stemmeret kan derefter vælge at støtte forslaget, og hvis 50.000 støtter forslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag i Folketinget. Her vil politikerne behandle forslaget og i langt de fleste tilfælde stemme om dets vedtagelse.

Et netop fremsat borgerforslag har titlen ”Med livet som indsats… Når erhvervsbetinget cancer rammer brandfolk”.

Forslagsstilleren, Christina Veje Damgaard fra Kolding, skriver følgende om forslaget:

”Jeg vil gerne have, at brandfolk bliver screenet for cancer hvert 1/2 år, så cancer kan opdages allerede i tidlige stadier og der så kan gribes hurtigere ind og overlevelsesraten derved bliver højere. Jeg vil gerne have at brandfolk kan få erstatning for erhvervsbetinget cancer, da de har en markant højere risiko for at blive syge af cancer, grundet deres arbejde. Det er bydende nødvendigt at dette bliver vedtaget ved lov, da mange brandmandsfamilier hvert eneste år, bliver voldsomt påvirkede og traumatiserede af cancer i familien. Som lovgivningen er nu, så skal den enkelte brandmand både kunne redegøre for og bevise, hvilken brand der gjorde ham/hende syg af cancer, hvilket jo er fuldstændig umuligt.”

Borgerforslaget er aktivt de næste 180 dage – eller indtil 50.000 har støttet det. Læs mere om forslaget her.

Annonce