Kræftsygdomme hos brandfolk kan blive anerkendt som erhvervssygdomme i 2023

Erhvervssygdomsudvalget forventes at forholde sig til, om kræftsygdomme hos brandfolk skal optages på erhvervssygdomsfortegnelsen, når nye vurderinger fra WHO’s kræftforskningsinstitut (IARC) publiceres i 2023. Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

En ny videnskabelig artikel opsummerer resultaterne af en ny kræftevaluering af brandslukning foretaget af WHO’s kræftforskningsinstitut (IARC).

IARC klassificerede i 2010 brandfolks erhvervsmæssige udsættelse som muligvis kræftfremkaldende. Men resultaterne af de studier, der indgår i den nye kræftevaluering, styrker evidensen for sammenhængen mellem brandslukning og risiko for kræft. Det betyder, at IARC skærper klassificeringen, så brandslukning nu klassificeres som kræftfremkaldende for mennesker, hvilket er det højeste klassificeringsniveau for den vurderede sammenhæng mellem brandslukning og risiko for kræft.

”Evalueringen tager udgangspunkt i internationale studier, herunder studier fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og andre nordeuropæiske lande. Det bemærkes, at IARC udelukkende tager stilling til kvaliteten og omfanget af evidens i de enkelte studier, og der tages derfor ikke stilling til, hvor kræftfremkaldende arbejdsprocessen er (potensen). Da IARC-evalueringen indeholder mange studier, vil der også kunne indgå studier af brandslukning i lande, der ikke er direkte sammenlignelige med danske forhold, herunder bl.a. ift. regulering, sikkerhedsforanstaltninger, kvaliteten af de værnemidler, der anvendes i forbindelse med brandslukning, og andre typer af brande (natur- og skovbrande)”, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

”Arbejdstilsynet (AT) oplyser, at der er krav om, at brandslukningsarbejde skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Under brand kan udvikles mange forskellige sundhedsskadelige gasser og partikler, hvoraf nogle kan være kræftfremkaldende, og brandslukning er derfor allerede i dag omfattet af AT’s skrappe kræftregler. En ændret IARC klassificering vil derfor ikke indebære ændrede regler m.v. Efter at IARC klassificerede brandslukningsarbejdet som muligvis kræftfremkaldende, har der i Danmark været et øget fokus på sikkerhedsforanstaltninger ved brandslukning, hvilket indebar indgåelsen af en bred politisk aftale om brandfolks arbejdsmiljø i 2018. Aftalen er i dag udmøntet, og som en del af aftalen blev der bl.a. gennemført en tilsynsindsats, som viste, at der på alle de 42 besøgte brandstationer var stort fokus på hygiejne og forbyggende tiltag for at mindske udsættelsen for sod og brænderøgspartikler i arbejdsmiljøet”, skriver ministeren.

Først afklaring i 2023

Det er Erhvervssygdomsudvalget, som afgør, hvilke sygdomme der opfylder kravene til at blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, når der kommer ny viden på området.

”Jeg er blevet oplyst om, at Erhvervssygdomsudvalget forventes at forholde sig til de nye resultater med henblik på at vurdere, hvorvidt kræftsygdomme hos brandmænd skal optages på fortegnelsen, når IARC’s monografi publiceres i 2023”, oplyser Peter Hummelgaard.

NFA deltager i et nyt forskningsprojekt ledet af Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg, der i øjeblikket gennemfører et opdateret studie af kræftforekomst hos danske brandfolk. NFA gennemfører derudover yderligere studier rettet mod at forebygge sodpåvirkning ved brandslukning, som del af forskningsprojektet Biobrand 2.

Annonce