Brandvæsen

Nyt Nordsjællands Brandvæsen kan spare over 6 mio. kr.

Allerede fra 1. januar 2015 kan et nyt Nordsjællands Brandvæsen blive en realitet. I dag består det fælleskommunale brandvæsen af Helsingør og Fredensborg kommuner, men yderligere tre kommuner er på vej ind i samarbejdet. Beregninger viser, at kommunerne kan opnå besparelser på 6,3 mio. kr. om året ved at gå sammen. Heraf skal 3 mio. kr. hentes på personaleudgifterne.

Brandvæsen

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er klar til at udvide til nabokommuner

I dag udfører Rudersdal Hørsholm Brandvæsen brandslukning i tre kommuner, men yderligere to kommuner kan være på vej til at blive en del af det fælleskommunale brandvæsen. I øjeblikket er der en dialog med Allerød Kommune om et samarbejde, men også Furesø Kommune kan enten komme til at indgå i brandvæsenet eller få et tilbud om varetagelse af brandslukningen på entreprisebasis.

Brandvæsen

Stjålet autosprøjte fra Allerød stoppet efter politijagt i København

Autosprøjten fra Falck i Allerød er nu tilbage i garagen på brandstationen i Allerød efter en dramatisk fredag aften. Først på aftenen brød to unge mænd nemlig ind på den ubemandede brandstation, hvor de stjal en række SINE-radioer og derefter stak af i autosprøjten. Tyveriet blev dog hurtigt opdaget, for det registreret elektronisk, når et køretøj forlader Falck-stationen, og allerede en halv time efter indbruddet blev autosprøjten spottet af en patruljevogn ved søerne i København. Herefter tog en biljagt sin begyndelse – men dog i et noget adstadigt tempo på grund af den 14 tons tunge autosprøjte og det dårlige vejr. 

Brandvæsen

Brandudvikling ved plejehjemsbrand undrer indsatsleder

Tirsdag aften mistede en 73-årig beboer livet, da en voldsom brand hærgede et plejehjem i Allerød. Der har efterfølgende været fremsat kritik af indsatsen, og den hastighed, hvormed branden udviklede sig, undrer da også brandvæsenet. Politiets teknikere undersøgte onsdag brandstedet, men de kan heller ikke give nogen entydig forklaring på, hvorfor branden udviklede sig så hurtigt. Brandvæsenets indsatsleder understreger imidlertid, at brandfolkene gjorde deres bedste under indsatsen, og indsatslederen vurderer, at brandfolkene prioriterede 100 procent rigtigt.

Google Streetview
Brandvæsen

Allerød Kommune overvejer kommunal brandslukning

Den seneste tid har Falck tabt brandslukningskontrakter i flere kommuner, og Allerød Kommune kan være den næste i rækken. I hvert fald har politikerne i den nordsjællandske kommune besluttet, at de vil undersøge, om der kan spares penge ved at hjemtage brandslukningen, enten gennem oprettelsen af et kommunalt brandvæsen eller gennem samarbejde med andre kommuner.

Google Streetview
Brandvæsen

Falck skal redegøre for langsom udrykning

Der gik 16 minutter inden første slukningskøretøj var fremme, da der 1. august udbrød brand i en carport på Ahornvej i Lynge, og det betegner beredskabschefen som “utilfredsstillende”. Derfor skal Falck nu redegøre for forløbet. Branden nåede at brede sig til en anden carport og var begyndt at brede sig til et hus, da brandvæsenet fra Allerød nåede frem.

Google Streetview
Præhospital

Akutbil flyttes fra Birkerød til Allerød

Sundhedsudvalget i Frederiksborg Amt har besluttet at akutbilen i Birkerød skal flyttes til Allerød, hvor Falck for kort tid siden har taget en ny brandstation i brug. Amtets analyser viser, at der ved en flytning opnås en forbedret dækning af området uden væsentlige tab i forhold til den nuværende placering i Birkerød – og samtidig kan der spares 50.000 kr. om året, fordi der ikke længere skal betales husleje til Birkerød Brandvæsen.