Google Maps
Brandvæsen

Nyt østjysk beredskab skal dække 407.000 borgere

Fra 1. januar 2016 skal et nyt østjysk beredskab dække kommunerne Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø med i alt ca. 407.000 indbyggere. Det er i hvert fald de fire kommuners hensigt, og beredskabet kan blive endnu større, for Horsens og Hedensted kommuner er også inviteret til at deltage i samarbejdet, som dermed kan nå op på at dække 540.000 borgere.

Google Maps
Brandvæsen

Vil have billigere brandslukning i den sydlige del af Aarhus

I dag har Aarhus Kommune kontrakt med Odder Brandvæsen om brandslukningen i den sydlige del af Aarhus Kommune. Men Aarhus Kommune mener, at Odder Brandvæsens pris for at dække et område med ca. 8.000 indbyggere er for høj, og derfor forhandles der nu om en ny aftale. Men samtidig har Aarhus Kommune indledt forhandlinger med Brand & Redning Skanderborg om en mulig overtagelse af opgaven, selv om det kan give længere udrykningstider.

Google Streetview
Brandvæsen

To eller fire brandstationer i Skanderborg Kommune?

I dag har den nye Skanderborg Kommune fire brandstationer, nemlig Skanderborg, Galten, Ry og Hørning, hvor sidstnævnte er en hjælpestation. Beredskabet har opstillet fire modeller for risikobaseret dimensionering, og her anbefaler beredskabet selv, at de fire byer stadig skal have brandstationer – og at Hørning endda skal opgraderes til en egentlig brandstation. En anden model går imidlertid ud på, at der kun skal være brandstationer i Skanderborg og Galten, mens Ry bliver hjælpestation og den nuværende hjælpestation i Hørning helt nedlægges.

Brandvæsen

Sammenbragte radiosystemer giver problemer

Brandfolkene i Skanderborg har svært ved at tale sammen. Den nye storkommune har nemlig arvet tre forskellige radiofrekvenser fra de gamle kommuners brandvæsener, og det giver problemer med at få forbindelse med indsatslederne, der nu dækker hele den nye kommune. “Jeg bor selv i Galten, og det kniber lidt med radiodækningen i Galten”, fortæller beredskabsinspektør Johnny Damgård. Derfor har brandvæsnet foreløbigt været nødt til at sætte en ekstra beredskabsinspektør på vagt i Skanderborg, når Johnny Damgård har vagt.