Brandvæsen

Slut med kombineret brand-, ambulance- og politistation

Indtil sidste år var hele beredskabet i Odder samlet på en kombineret brand-, ambulance- og politistation. Men sidste sommer flyttede politiet til en ny nærpolitistation, og fra månedsskiftet flytter Region Midtjyllands ambulancer også til deres egen station. Dermed er Østjyllands Brandvæsen fremover den eneste bruger af stationen på Rådhusgade.

Google Maps
Brandvæsen

Lokal redningsbåd spares væk

Efter omkring 40 år med en redningsbåd hos brandvæsenet i Odder er det snart slut. Det fælleskommunale Østjyllands Brandvæsen mener ikke, at der er behov for redningsbåden, og Odder Kommune er ikke indstillet på selv at betale de 170.000 kr. om året, som redningsbåden koster. Men den kommende nedlæggelse af redningsbåden har udløst lokale protester.

Google Maps
Brandvæsen

Brandvæsen skal stå for bekæmpelse af rotter

Odder Brandvæsen står i dag for en række andre opgaver udover selve beredskabet, f.eks. tyverialarmer i offentlige institutioner, nødreparationer og udkørsel af hjælpemidler i plejesektoren uden for åbningstiden. Og nu får brandvæsenet så endnu en opgave: Fremover er det brandvæsenet, som får ansvaret for bekæmpelse af rotter i kommunen.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt østjysk beredskab skal dække 407.000 borgere

Fra 1. januar 2016 skal et nyt østjysk beredskab dække kommunerne Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø med i alt ca. 407.000 indbyggere. Det er i hvert fald de fire kommuners hensigt, og beredskabet kan blive endnu større, for Horsens og Hedensted kommuner er også inviteret til at deltage i samarbejdet, som dermed kan nå op på at dække 540.000 borgere.

Google Maps
Brandvæsen

Vil have billigere brandslukning i den sydlige del af Aarhus

I dag har Aarhus Kommune kontrakt med Odder Brandvæsen om brandslukningen i den sydlige del af Aarhus Kommune. Men Aarhus Kommune mener, at Odder Brandvæsens pris for at dække et område med ca. 8.000 indbyggere er for høj, og derfor forhandles der nu om en ny aftale. Men samtidig har Aarhus Kommune indledt forhandlinger med Brand & Redning Skanderborg om en mulig overtagelse af opgaven, selv om det kan give længere udrykningstider.

Google Maps
Brandvæsen

Højhusbyggeri giver behov for stigevogn i Odder

Et nyt højhusbyggeri i Odder, som ventes at stå færdigt om godt et år, medfører, at Odder Brandvæsen gerne vil anskaffe en stigevogn. Brandvæsnets nuværende stigemateriel er nemlig utilstrækkeligt til et byggeri over tre etager – brandvæsnet har godt nok en en ældre efterløberstige fra 1968, men den kan ikke anvendes som redningsstige. Den tager uforholdsmæssig lang tid at håndtere og er krævende for mandskabet. Stigen har heller ikke nogen form for overlastsikring, og kan derfor vælte. Men indtil videre siger politikerne nej til brandvæsenets ønske om en stigevogn.