Ønsker døgnberedskab på brandstation i Odense V

Odense Kommunes beredskabskommission har bedt Odense Brandvæsen arbejde videre med en plan, der går ud på at oprette døgnberedskab på den nuværende hjælpebrandstation på Møllemarksvej i Odense V. I dag er brandstationen bemandet med deltidsbrandfolk, men et døgnberedskab vil kunne reducere responstiden til den vestlige, nordligevestlige og sydlige del af byen med cirka seks minutter.

I dag er det kun brandstationen på Åsumvej i Odense NØ, der har døgnbemanding. Når der skal sendes køretøjer fra Odense NØ til brande i den vestligste del af Odense Kommune, skal brandkøretøjerne kæmpe sig gennem trafikken, og det kan ofte betyde responstider på omkring 15 minutter. Og det kan blive endnu værre i fremtiden, hvis ikke planen om en døgnbemandet station i den vestlige del af byen føres ud i livet, advarer beredskabschef Peter Staunstrup: “Vi ved, at der bliver tættere trafik i fremtiden. Og der er også en række store projekter med vejomlægninger og lignende på vej i midtbyen, som vil kunne gøre det sværere for os at nå hurtigt frem på grund af vejarbejde”, siger han til Fyens Stiftstidende.

Ifølge beredskabschefen vil det være en kæmpe geografisk fordel med en døgnbemandet station i vest. “Det er et gammelt ønske for os, som vil betyde en stor serviceforbedring og øget tryghed for borgerne i den del af kommunen”, siger han. “Det er en god idé. Vi er i gang med at udbygge byen, og det handler ikke bare om infrastruktur, men også om borgernes sikkerhed”, siger Rådmand Jane Jegind (V), der sidder i beredskabskommissionen, til Fyens Stiftstidende. Jegind oplyser, at det er hendes indtryk, at der er bred enighed i kommissionen om at arbejde videre med planerne.

Hvis planen gennemføres, bliver det med alt sandsynlighed fra begyndelsen af næste år.

Annonce