Odsherred Kommune vil nedlægge to brandstationer

En dyb økonomisk krise i Odsherred Kommune kan føre til, at brandstationerne i Vig og Lumsås bliver nedlagt. Resultatet vil være, at der nogle steder i kommunen bliver 25 km. til nærmeste brandstation, men kommunens borgmester insisterer på, at der ikke vil være tale om en forringelse, men derimod en harmonisering af brandvæsenets serviceniveau i kommunen – og så udtaler han i øvrigt, at han hellere vil lukke brandstationer end skoler.

Odsherred Kommune skal spare 30 mio. kr., og brandvæsenet er udset som et muligt sparemål. I dag har brandvæsenet fire brandstationer – Nykøbing, Asnæs, Vig og Lumsås – men hvis spareplanen gennemføres, vil de to sidstnævnte brandstationer blive nedlagt. Konsekvensen vil være, at en række områder i kommunen får over 25 km. til nærmeste brandstation.

Borgmester Finn Madsen (S) mener imidlertid ikke, at en halvering af antallet af brandstationer er udtryk for en forringelse. “Det mener jeg ikke, at man kan kalde det. Nogle steder er reglen (den risikobaserede dimensionering, red.) i forvejen 20 minutter, så det, vi gør, er, at vi går ind og harmoniserer. Det er en harmonisering, så det bliver nøjagtigt det samme for alle borgere”, siger Finn Madsen til Venstrebladet. “Jeg ser på, hvordan vi kan løse opgaven til en anden pris end i dag. Og der vil jeg hellere se på beredskabet end for eksempel lukke en skole. Jeg mener, det er forsvarligt at lave en plan med to stationer”, siger borgmesteren.

Beredskabschef Jens Larsen afviser at udtale sig om det forsvarlige i nedlæggelsen af de to brandstationer. “Hvad der er forsvarligt, det er noget, byrådet fastsætter”, siger Jens Larsen til Venstrebladet.

Spareplanen har allerede udløst interne stridigheder mellem de forskellige byer i Odsherred Kommune. Odden Borgerforening mener således, at kommunen i stedet burde lukke stationerne i Nykøbing, Asnæs og Lumsås, fordi Vig ligger centralt i kmommunen og dermed bedst ville kunne dække hele kommunen. Samtidig er der undren over, at hjælpebrandstationen i Lumsås er udpeget til nedlæggelse, for stationen drives i samarbejde med en lokal virksomhed, der betaler halvdelen af driftsudgifterne. Derfor vil en lukning kun kunne give en besparelse på 630.000 kr., og borgerforeningen peger på, at besparelsen sættes i relief af, at kommunen sidste år f.eks. postede 350.000 kr. i et cykelløb.

Politikerne skal tage stilling til spareplanerne efter sommerferien.

Annonce