Østsjællands Beredskab bliver en realitet den 1. oktober 2015

Google Maps
Brandstationen i Roskilde

Det fælles beredskab for 319.000 indbyggere i kommunerne Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk bliver en realitet den 1. oktober 2015. Og nu er den udpegede interimbestyrelse nået til enighed om et navn til det nye beredskab: Østsjællands Beredskab.

Østsjællands Beredskab skal betjene ca. 319.000 indbyggere og et område på knapt 1.000 km². Det samlede beredskab (inkl. Falck) har i dag ca. 116 fuldtidsansatte, omkring 140 deltidsansatte og 200 frivillige. Det samlede årlige budget er i størrelsesordenen 100 mio. kr.

”Vi håber naturligvis på, at Østsjællands Beredskab over tid bliver synonym med tryghed og kvalitet for borgerne. Det tager tid at få et navn rodfæstet, men vi arbejder meget målrettet med at skabe et nyt beredskab, som skal kendes for stærkt fællesskab og godt samarbejde. Jeg er glad for, at vi nu – også internt – kan kalde os noget samlet”, fortæller beredskabsdirektør Lars Robetje, der bliver leder af de kommende beredskab.

Han suppleres af Mogens Haugaard Nielsen, som er formand for den midlertidige bestyrelse og borgmester i Stevns Kommune:

”Vores ønske er et fremtidigt beredskab af højeste professionelle kvalitet, og navnet er et element i den proces. Nu skal de over 300.000 borgere, som beredskabet kommer til at dække, så at sige gøres dus med det nye selskab og dets navn”.

Venter på afklaring fra staten og KL

I den videre sammenlægningsproces er kommunerne fortsat i venteposition i forhold til staten og KL, som stadig mangler at afklare en række spørgsmål. Eksempelvis rammen for, hvor mange medlemmer den kommende beredskabskommission skal bestå af, og afklaring af hjemmelsgrundlaget for fusionskontrollen.

”Vi havde gerne set, at disse spørgsmål havde været afklaret fra starten, men nu håber vi på en hurtig afklaring, så vi kan komme godt i mål med fusionen. Vi er langt i processen og ser nu frem til, at Østsjællands Beredskab går i luften”, siger Mogens Haugaard Nielsen.

Annonce