Overlevede i et døgn efter 1½ time på bunden af Skælskør havn

En 52-årig mand, der natten til fredag blev reddet op fra bunden af Skælskør havn af dykkere fra Falck i Odense, døde lørdag. Da manden blev reddet op fra havnen, var der gået 1½ time siden han kørte i havnen i sin bil. Der er tidligere set eksempler på, at personer takket være den såkaldte dykkerrefleks kan overleve under vand i omkring en time uden at få mén.

Ulykken skete omkring kl. 23, hvor den 52-åriges bil tilsyneladende ramte et skilt ved havnefronten og derefter kørte i havnen. I første omgang flød bilen i vandoverfladen, men efter ca. 10 minutter sank den til bunds. Beboere i området slog alarm, og politiets alarmcentral forsøgte i første omgang at rekvirere dykkere fra Flådestation Korsør. Da det ikke var muligt, blev Falcks nærmeste dykkerberedskab – i Odense – tilkaldt. Dykkerne fik lokaliseret og frigjort manden, som blev bragt i land omkring kl. 00.30 – altså ca. 1½ time efter ulykken. Manden var på det tidspunkt i live men bevidstløs, og hans kropstemperatur var nede på 25 grader. Han blev kørt til universitetssygehuset i Odense, hvor han lørdag døde ude at være kommet til bevidsthed.

Normalt vil en person få hjertestop efter 6-8 minutter under vand, og efter yderligere 4-6 minutter vil der opstå uoprettelig hjerneskade. Efter 15 minutter vil genoplivning normalt ikke længere være mulig. Og det er netop en stor del af forklaringen på, at kun en lille håndfuld danske kommuner har valgt at oprette et egentligt dykkerberedskab, der kan rykke ud ved drukneulykker; Der er relativt få druknelykker i Danmark, og når der sker en drukneulykke, vil et dykkerberedskab sjældent kunne nå at redde offeret op indenfor de 15 minutter, der altså under normale forhold er den maksimale overlevelsestid ved drukning.

Imidlertid kan den såkaldte dykkerrefleks i helt særlige tilfælde føre til, at ofrene for drukneulykker kan overleve i betydeligt længere tid. Dykkerrefleksen kan træde i kraft ved nedsænkning i vand, og den indebærer, at pulsen bliver meget langsom, at iltoptaget i lungerne nedsættes og at milten trækker sig sammen, ligesom hjernens iltforbrug på grund af vandets lave temperatur reduceres med op til 50%. Det sikrer tilførsel af ilt til de livsvigtige organer, og der er set eksempler på, at ofre for drukning har overlevet i op til 66 minutter uden neurologiske skader.

Det er dog kun under helt særlige omstændigheder, at dykkerrefleksen aktiveres. Vandet skal således være koldt, ligesom rent og klart ferskvand, et ungt og helt ædru offer samt hurtig genoplivning efter at offeret er reddet op øger overlevelseschancen betydeligt. Der er kun registreret et enkelt eksempel på, at et offer har overlevet i længere tid i saltvand, men selv i ferskvand er den længst registrerede overlevelsestid 66 minutter.

Annonce