Reddere: Dykkerberedskab nytter ikke

Arkivfoto

Forslaget om, at det skal være nemmere for brandfolk at ekstrauddanne sig til redningsdykkere, har vakt røre i dykkerkredse. Folketingsmedlem Frode Sørensen har i spidsen for Socialdemokraterne fremlagt et forslag, hvor målet er på tre år at få mindst 150 personer igennem en ny og lempelig uddannelse for at få et mere fintmasket dykkerberedskab på landsplan. Hos Reddernes Landsklub ses forslaget imidlertid som et stort skridt i den forkerte retning.

“I Reddernes Landsklub undrer vi os over, at der er beredskabschefer i Danmark, der går ind for discountløsninger, så snart der er tale om redning af mennesker”, siger reddernes fællestillidsrepræsentant i Sønderjylland, Hans Fr. Carstensen, til Jydske Vestkysten. Han mener, at forslaget er et nyt eksempel på, at man går imod råd fra dem, der arbejder med dykning til daglig. “Også Søfartsstyrelsen er imod – og den er statens ekspert på området”, siger Hans Fr. Carstensen.

Han tilføjer: “Der er 7.000 kilometer kyststrækning i Danmark. Enhver med lidt kendskab til personredning ved, at chancen for at redde mennesker fra at drukne faktisk kræver, at dykkeren står påklædt i sin dragt, dér hvor drukneulykken sker. Det kan 150 nyuddannede dykkere ikke gøre meget ved. Reddernes Landsklub har den holdning, at redningsmandskabets uddannelse skal være den bedst optimale for ikke at sætte redningspersonalets liv i unødig fare”.

Gennem de sidste syv år har flere kommunale redningsberedskaber kæmpet for, at få indført en redningsdykkeruddannelse i Danmark. Hidtil har kun erhvervsdykkere haft lov til at gå i aktion i tilfælde af drukneulykker, og da de kun findes i ganske få byer har det givet ventetid på flere timer ved akutte drukneulykker. For at afhjælpe problemet vedtog Folketinget i 1999 en lempelse, der blev støttet af alle partier. Denne lov foreskriver som minimum, at redningsdykkere erhverver et certifikat til dykning på indtil 25 meter – den såkaldte Scuba-dykkeruddannelse, der inkluderer et særligt redningsdykkerkursus.

Men for Frode Sørensen og Socialdemokrater er den nuværende lovgivning for lang og for omkostningskrævende. Kun en halv snes dykkere i Københavns-området har taget Scuba-uddannelsen, der tager fem uger og koster 40.000 kroner. Dertil kommer rejse- og lønudgifter for kursisten og løn til afløseren for kursisten. Nu er der tilsyneladende et flertal uden om regeringen for at give mulighed for videreuddannelse af røgdykkere/sportsdykkere til redningsdykkere, så der kan etableres et landsdækkende dykkerberedskab baseret primært på deltidsbrandfolk. Beslutningsforslaget skal snart til andenbehandling, og i løbet af maj bliver forslaget fremsat til afstemning i folketingssalen.

Annonce