Alvorlig uro i brandvæsenet i Frederiksværk

Beredskabschefen er efter 40 år i brandvæsenet blevet afskediget, og har erkendt, at han ikke kunne skabe ro i brandvæsenet. Hans næstkommanderende har sagt op, og en brandmand er blevet fritaget for tjeneste og indstillet til afskedigelse. Og de lønnede brandfolk og de frivillige strides indbyrdes. Der er alvorlig uro i brandvæsenet i Frederiksværk, og nu skal der laves en plan for omorganisering af hele beredskabet.

“Jeg mener ikke, at jeg kan skabe ro i det brandvæsen. Det er nogle ting, som har kørt gennem de sidste tre år. Det er ikke noget jeg vil rippe op i. Jeg vil ikke ofre mere tid og kræfter på det, derfor stopper jeg nu”, siger beredskabschef Torben Hessner til Frederiksværk Ugeblad. Den øverste personalechef i kommunen, kommunaldirektør Michael Gråtang, ønsker ikke at løfte sløret for, hvilke problemer, der har været i beredskabet. Det er en personalesag, siger han, men bekræfter at der har været “uoverensstemmelser”. Han er selv blevet konstitueret som beredskabschef, mens indsatsleder Lene Sandberg konstitueres som beredskabsinspektør. Hun vil endvidere få det daglige ansvar for beredskabet.

Kjeld Hougaard har siden 2000 været deltidsansat brandmand og siden 1991 været medlem af det frivillige beredskab. Det er han bare ikke mere. Han er indstillet til afskedigelse og fritaget for tjeneste. “Jeg er nok landets første frivillige, der er fritaget for tjeneste”, siger Kjeld Hougaard til Frederiksværk Ugeblad. Hans brøde består i at have fortalt kommunaldirektøren om sit syn på stridighederne og problemerne i beredskabet. Det har han gjort i en mail dateret den 10. september, og han lægger ikke fingrene imellem, men gør samtidig klart opmærksom på, at det er hans personlige oplevelse af tingene. Det må man ikke. Nu har Frederiksværk Kommune pludselig ikke længere tillid til et samarbejde med Kjeld Hougaard, og der er indledt en afskedigelsessag.

“Jeg er ikke ude på at hævne noget, men jeg synes borgerne og politikerne skal vide, at det der er ved at ske risikerer at koste kommunen dyrt og svække det akutte beredskab”, siger Kjeld Hougaard til Frederiksværk Ugeblad. Efter hans mening er der tale om en årelang og evigt ulmende strid mellem de deltidsansatte, aflønnede brandfolk og deres overordnede på den ene side og de frivillige i beredskabet på den anden. Brandfolkene anser de frivillige som en trussel, fordi de kan udføre arbejde, som brandfolkene lige så godt kan udføre og få løn for.

Ifølge Kjeld Hougaard har Torben Hessner i mange år med ihærdighed og fuld af visioner forsøgt at skabe et enstrenget beredskab af brandvæsenet og det frivillige beredskab, hvilket også beredskabsloven fra 1993 foreskriver. Men hele tiden har “de gamle sorte brandmænd” modarbejdet enhver udvikling i den retning og søgt at bevare det gamle brandvæsen med dets traditioner, sammenhold og værdier, hvor sorte uniformer med guldknapper der kan vises, er mere værd end blå uniformer med reflekser der kan ses.

På et tidspunkt lykkedes det at få indsat en daglig leder af brandvæsenet imellem Torben Hessner og brandvæsenet, og reelt blev ansvaret for brandvæsenet fjernet fra beredskabschefen, fortæller Frederiksværk Ugeblad. Men for kort tid siden blev Torben Hessner kaldt til tjenstlig samtale og gjort ansvarlig for nogle kritiske og sikkerhedsmæssige svigt, bl. a. for manglende trykprøvning af nogle røgdykkerapparater. Men det er efter Kjeld Hougaards mening helt ved siden af, for den nu forhenværende beredskabschef har ikke haft nogen indflydelse på disse ting. Torben Hessner blev afskediget som beredskabschef og tilbudt andet job i kommunen, men han valgte at sige op og fik en god aftrædelsesordning.

Resultatet af sagen om svigt er, ifølge Kjeld Hougaard, at der er indkøbt 15 nye røgdykkerapparater til 15.000 kr. pr. stk. Det frivillige beredskabs fire billigere apparater er sendt retur, nu kan kommunen kun bruge et bestemt fabrikat, så de frivillige kan ikke længere assistere ved brand.

“Jeg ville blot gøre kommunaldirektøren og kommunen en tjeneste ved at fortælle min beretning om, hvordan tingene hænger sammen, og får i stedet en afskedigelsessag. Det er trist, især fordi det nu ser ud til, at “de gamle sorte brandmænd” vinder. Kommunens personalepolitik og KIV-projekt er rent til grin, når en ansat ikke må fortælle en overordnet, hvordan man ser på tingene. Jeg tror der er noget galt i denne kommune, for den har altid flere ledige stillinger kontinuerligt end i Helsingør med 60.000 indbyggere”, siger Kjeld Hougaard til Frederiksværk Ugeblad.

Der skal nu laves en plan for omorganisering af beredskabet – en plan som økonomiudvalget vil drøfte den 3. november. Foruden at løse de akutte problemer for beredskabet skal planen også tage højde for en sammenlægning af beredskaberne i Frederiksværk og Hundested pr. 1. januar 2007.

Annonce