Beredskabsstyrelsen har afsluttet COVID-19-opgaver for regionerne

Beredskabsstyrelsen har nu haft sidste dag med støtte til regionernes test- og vaccinationsindsatser som led i COVID-19-pandemien. Støtten varede to måneder og involverede dagligt op til 150 redningsspecialister fra beredskabscentrene. Beredskabsstyrelsen har været ansvarlig for at koordinere hele støtten fra Forsvarsministeriets område til regionerne.

Den 29. november 2021 påbegyndte Beredskabsstyrelsen sin seneste støtte til regionerne i forbindelse med COVID-19-pandemien. Det skete i forbindelse med Region Sjællands oprustning på vaccinations- og testfronten, og efter et par uger blev støtten øget til at gælde alle regioner.

Anmodningen om støtte har været af et sådant omfang, at der har været indsat mandskab fra både Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har været ansvarlig for at koordinere hele støtten fra Forsvarsministeriets område til regionerne, oplyser styrelsen.

Op til 150 mand indsat

Beredskabsstyrelsens operative andel af opgaven har omfattet støtte med op til 150 redningsspecialister på tværs af landet indenfor opgaverne podning, logistik og vaccination. Det har fungeret som en dynamisk aftale, hvor regionerne har rekvireret støtte efter behov. Særligt mod slutningen af støtten har der været færre indsat i takt med, at regionerne selv havde mandskab til at varetage opgaverne.

”Vi har tydeligt kunne mærke indsatsen på vores beredskabscentre, som i perioder har måttet afse betydelige dele af deres vagtgående personel til denne opgave samtidig med opretholdelse af et robust beredskab. Men der har været en aftale på plads om, at vi med kort varsel har haft mulighed for at trække os fra støtten, hvis andre akutte ulykker eller katastrofer skulle indtræffe”, fortæller chefen for Beredskabsstyrelsens operationsdivision, vicedirektør Peter Kragh. Han roser også samarbejdet med regionerne, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Forsyningssikkerhed og de andre dele af Forsvarsministeriets koncern.

Annonce