Problemer for holdledere fører til ændring af Falck-overenskomst

Med virkning fra 1. maj 2016 bliver overenskomsten mellem Falck og Landsforeningen af Deltidsansatte Brandfolk ændret. Årsagen er, at en bestemmelse fra 2014 om honorering af de holdledere, der fungerer som tekniske ledere, har vist sig ikke at fungere i praksis. Så i stedet for et fast månedligt honorar for holdledere, der er tekniske ledere, får holdledere nu et tillæg pr. time, hvor de fungerer som holdledere.

I 2014 blev det i overenskomsten fastsat, at holdlederne i Falck fremover skulle have et fast honorar på 745 kr. for at varetage funktionen som teknisk leder på skadestedet – det vil sige leder i de situationer, hvor der ikke sendes en indsatsleder.

En forudsætning for tillægget var dog, at der var indgået aftale mellem Falck og den enkelte kommune om, at holdlederne skulle varetage den tekniske ledelse. Men netop den forudsætning har vist sig at give problemer, for Falck har haft svært ved at få aftaler med kommunerne om varetagelse af opgaven – også selv om en lang række kommuner har valgt at reducere antallet af indsatsledervagter og at undlade at sende indsatsleder ved mange typer indsatser.

Fastlåst situation

I en stykke tid har Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk derfor kørt sager mod Falck i de tilfælde, hvor landsklubben mener, at dens medlemmer reelt udfører teknisk ledelse på skadestederne. Samtidig har Falck forsøgt at få disse kommuner til at betale for den ydelse, som de i praksis får leveret, men stort set uden held. Resultatet er blevet en fastlåst situation, hvor de manglende aftaler med kommunerne gør, at det overenskomstmæssige tillæg ikke kan udbetales.

Derfor er Falck og Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk nu blevet enige om, at overenskomsten ændres pr. 1. maj 2016. I stedet for det månedlige tillæg – der var afhængigt af, at der var indgået aftaler med kommunerne – får holdlederne fremover et tillæg på 30 kr. pr. time ved indsatser. Tillægget betales til den brandmand, som varetager holdlederfunktionen på den konkrete udrykning, og ikke til øvrige holdlederuddannede brandfolk, der deltager i udrykningen. Men tillægget betales ved alle udrykninger, uanset om der møder indsatsleder eller ej.

Den ændrede overenskomst er udgiftsneutral, da den blot omfordeler de allerede afsatte midler, og der er tale om en forsøgsordning, som evalueres ved overenskomstfornyelsen i 2017.

Annonce