Restrukturering hos Falck koster to direktører jobbet

Google Maps

Som en direkte konsekvens af den globale oliekrise gennemfører Falck nu en omfattende restrukturering af det kriseramte forretningsområde Safety Services. Forretningsområdet varetager bl.a. uddannelse af offshore-medarbejdere, men olie- og gasbranchens kollaps gør ondt – og det koster nu forretningsområdets to øverste direktører jobbet.

Den lave oliepris betyder, at olie- og gasselskaberne beskæftiger markant færre medarbejdere offshore og derfor sender tilsvarende færre medarbejdere til uddannelse på Falck Safety Services’ træningscentre. Derfor gennemføres der nu en restrukturering, som Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, kalder en nødvendighed i den nuværende situation.

“Omkostningerne skal mindskes yderligere i både forretningsområdets ledelse og i de lande, hvor Safety Services leverer sine ydelser. Samtidig skal strategien yderligere tilpasses de nye vilkår i olie- og gasindustrien”, siger Allan Søgaard Larsen.

Restruktureringen betyder blandt andet, at Falck Safety Services’ direktør, Peter Svarrer, forlader Falck. Samtidig er det besluttet at decentralisere salgsfunktionerne. Som følge heraf fratræder Safety Services’ salgsdirektør, Bent Dyhre Hansen, også sin stilling i Falck.

Som konstitueret direktør for Falck Safety Services indtræder Bo Uggerhøj, som til daglig er øverste chef for Falck Assistance. Han vil sammen med Falck Safety Services’ finansdirektør, Lizette Kjellerup, og konstitueret driftsdirektør Torben Harring udgøre ledelsen, indtil restruktureringen er endeligt på plads.

“Peter Svarrer har i sine otte år i Falck Safety Services været med til at udvikle divisionen fra en samling af træningscentre til en stærk division af Falck med fokus på vækst, ekspansion og udvikling, der har etableret Falck Safety Services i stort set alle de markeder, hvor der er offshore olie- og gasforekomster. Jeg udtrykker min respekt og tak for Peter Svarrers indsats i Falck”, siger Allan Søgaard Larsen.

Annonce