Roskilde Brandvæsen opretter regionens første dykkerberedskab

Arkivfoto

Som den første kommune i Region Sjælland har Roskilde Kommune besluttet at oprette et kommunalt dykkerberedskab. Det nye beredskab, som skal drives af Roskilde Brandvæsen, skal primært dække Roskilde Kommune, men det skal også kunne assistere ved drukneulykker og eftersøgnings- og redningsopgaver i resten af regionen. Roskilde Brandvæsens nye dykkere skal uddannes på Søværnets Dykkerskole på Holmen i København.

Beredskabsloven kræver i dag blot, at den enkelte kommune opretholder et forsvarligt redningsberedskab. Dermed er det i praksis op til kommunerne selv at foretage en risikovurdering og på den baggrund beslutte, om der lokalt er behov for et egentligt dykkerberedskab. I Region Sjælland har ingen kommuner dykkerberedskab, mens omkring fem kommuner i Region Hovedstaden råder over dykkere.

Roskildes beredskabschef, Carsten Iversen, finder det bekymrende, at der ikke er nogen dykkerberedskaber i regionen. ”Får man hovedet under vand, er hjælpen meget langt væk, og en egentlig livreddende indsats kan aldrig komme på tale med de nuværende dykkerberedskaber”, siger Carsten Iversen om baggrunden for, at beredskabskommissionen i Roskilde Kommune nu vil udvide Roskilde Brandvæsens beredskab med et nyt dykkerberedskab.

Borgmester: Effektiv og professionel indsats ved drukneulykker

”Vores incitament til at etablere et dykkerberedskab ved Roskilde Brandvæsen er, at vi vil kunne yde en effektiv og professionel indsats i tilfælde af drukneulykker og eftersøgnings- og redningsopgaver i Roskilde Kommune i almindelighed, men også i resten af Region Sjælland hvor det måtte være påkrævet”, siger Roskildes borgmester, Joy Mogensen.

Det nye dykkerberedskab vil altså også give Roskilde Brandvæsen mulighed for at assistere andre sjællandske kommuner. Desuden vil man kunne støtte dykkerberedskaberne i blandt andet Nordsjælland, hvor beredskabet i Roskilde vil kunne tilbyde afløsning eller aflastning i de situationer, hvor indsatsen trækker ud.

Tidsfaktor er ændret

Argumentet mod dykkerberedskaber har traditionelt været, at selv lokale dykkere sjældent vil kunne nå hurtigt nok frem til at redde druknende personer. Overlevelse forudsætter nemlig en meget hurtig indsats.

Beredskabschef Carsten Iversen påpeger imidlertid, at den alvorlige drukneulykke i Præstø sammen med andre indsatser i de nordiske lande viser, at grænsen for, hvornår man kan reddes, er flyttet betydeligt med de behandlingsmuligheder, man har i dag – især når vandet er køligt. Tidligere skulle dykkerne være i umiddelbar nærhed af ulykkesstedet for at redde menneskeliv ved drukneulykker, men Carsten Iversen mener ikke, at det altid vil være en forudsætning.

”Grænsen for overgangen mellem en redningsaktion og en eftersøgning er i blandt andet Norge sat op til en time – i erkendelse af, at man i dag har meget længere tid, inden der kommer alvorlige fysiske påvirkninger”, siger beredskabschefen.

Beredskab senest implementeret i 2013

Roskilde Brandvæsen har valgt at lade sine dykkere uddanne ved Søværnets Dykkerskole på Holmen i København. ”For Roskilde Brandvæsen handler det om, at vores dykkere får de bedst tænkelige forudsætninger for at udøve deres erhverv, og det er min klare opfattelse, at disse forudsætninger bedst opnås i samarbejde med Søværnets Dykkerskole”, siger Carsten Iversen.

Det er planen, at dykkerberedskabet ved Roskilde Brandvæsen skal være fuldt implementeret senest i marts 2013.

Annonce