Roskilde Brandvæsen har appetit på mere ambulancekørsel

Brandstationen i Roskilde

Ved Region Sjællands ambulanceudbud sidste år vakte det en del forundring, at Roskilde Brandvæsen kun bød på ambulancekørslen i det område, som brandvæsenet i dag dækker. Men nu lyder udmeldingen fra Roskilde Brandvæsen, at brandvæsenet er interesseret i at deltage i den nye udbudsrunde, som Region Sjælland vil gennemføre om den del af ambulancekørslen, som Samariten måtte opgive.

”Det kan være interessant for os af flere grunde. Vi er gode til ambulancedrift, vi er konkurrencedygtige, og vi har en økonomisk interesse. Vi har en aftale med byrådet, der betyder, at vi selv kan disponere over de penge, vi måtte tjene”, siger brandvæsenets chef, Carsten Iversen. Dermed kan Roskilde Brandvæsen komme til at konkurrere med Københavns Brandvæsen, der har antydet, at der måske også kommer københavnske bud på ambulancedriften i Region Sjælland.

Ifølge FOA mener Carsten Iversen også, at brandvæsenet har en forpligtigelse til at se på, om man kan dække flere områder. ”Ambulancekørsel er så vitalt et område for borgerne, at vi og regionen som offentlige instanser har pligt til at sørge for, at det fungerer på den bedste måde”, siger han.

Beredskabschefen understreger dog, at intet er bestemt endnu, og maner til en vis forsigtighed: “Det område, vi vandt i første runde, var det, hvor vi er etableret, og som vi kender godt i forvejen. Hvis vi skal byde på andre områder, kan der være nye udgifter og en økonomisk risiko, som vi og byrådet må forholde os til”.

Roskildes borgmester, Poul Lindor Nielsen, er åben over for, at brandvæsenet kan deltage i en ny udbudsrunde. “Hvis vores brandvæsen selv er frisk på nye opgaver, og hvis det kan overbevise byrådet om, at det er økonomisk fornuftigt, så tager vi den derfra”, siger han.

Ved sidste års udbudsrunde var Roskilde Brandvæsen 10% billigere end Samariten. “Det er jo et godt fingerpeg om, at vores brandvæsen har fornuftige priser. Men det skal holdes op mod, om det vil være forretningsmæssigt fornuftigt at gå ind på andre områder”, siger Poul Lindor Nielsen.

Annonce