Sådan skal brandvæsener vurdere, om brandfolk med en ældre uddannelse kan ansættes

Fra årsskiftet blev den 5-årige forældelsesfrist på brandmandsuddannelsen afskaffet. Dermed kan brandvæsenerne nu ansætte brandfolk, der har en ældre uddannelse, som de ikke har holdt vedlige. Men det forudsætter, at der gennemføres en særlig kompetenceafklaring, som skal ske allerede efter 12 måneder uden operativ tjeneste. En ny vejledning beskriver, hvordan kompetenceafklaringen skal foregå.

Med virkning fra den 1. januar 2022 blev den 5-årige forældelsesfrist for brandmandsuddannelsen på manuelt niveau (Funktionsuddannelse Indsats) erstattet af en ny kompetenceafklarings- og uddannelsesmodel.

Det indebærer, at brandfolk, der søger tilbage i operativ tjeneste efter en periode på 12 måneder eller mere, hvor kompetencerne ikke er blevet vedligeholdt, nu skal igennem en kompetenceafklaring – og eventuelt et tilpasset uddannelsesforløb – før den pågældende brandmand kan genindtræde i operativ tjeneste.

Hvis genindtræden i operativ tjeneste sker inden for 12 måneder, er der derimod ikke krav om at gennemføre en kompetenceafklaring, men i stedet skal der gennemføres en 24 timers efter- og vedligeholdelsesuddannelse.

Det er brandvæsenets ansvar at gennemføre kompetenceafklaringen og – om nødvendigt – sammensætte et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb. Rammerne for dette beskrives i en ny vejledning fra Beredskabsstyrelsen.

Skal gennemføre praktiske eller teoretiske opgaver

Formålet med at gennemføre en kompetenceafklaring er at teste, om brandmandens aktuelle videns- og færdighedsniveau er på et niveau, der svarer til en nyuddannet brandmands.

Værktøjet til kompetenceafklaring tager udgangspunkt i eksamensmodellen for Funktionsuddannelses Indsats (FUI) og indeholder forskellige opgaver, som enten er praktiske opgaver eller teoretisk gennemgang af et emne samt en multiple-choice test.

De praktiske opgaver eller den teoretiske gennemgang af et emne svarer til A og B-opgaverne i FUI-eksamen. Det vil sige, at der enten skal foretages en praktisk indsatsopgave eller fortælles om et specifikt emne.

Spørgsmålene i multiple-choice testen er identiske med de C-spørgsmål, der indgår i FUI-eksamenens C-opgave. Der er mulighed for, at den enkelte kan forberede sig på testen ved at gennemgå alle spørgsmålene, som fremgår af Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Opgaveløsning vurderes af brandvæsenet

På baggrund af de gennemførte opgaver vurderer den uddannelsesansvarlige hos brandvæsenet, om opgaven er løst tilfredsstillende.

Hvis dette er tilfældet, kan brandmanden indtræde i en operativ funktion på manuelt niveau. Hvis opgaven derimod ikke er løst tilfredsstillende, skal den uddannelsesansvarlige sammensætte og igangsætte et efterfølgende opkvalificerings- og uddannelsesforløb.

Den, der foretager kompetencevurderingen, skal have disse tre kompetencer:

  • Voksenpædagogisk uddannelse svarende til niveau 5 iht. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring (KLL).
  • Faginstruktørkompetencer, jf. gældende læringsplaner for Funktionsuddannelse Indsats.
  • Holdleder Brand.

Annonce