Fem ambulancefolk fik anerkendt udenlandske uddannelser

Arkivfoto

Sidste år fik i alt fem ambulancefolk med en udenlandsk uddannelse anerkendt deres uddannelse efter de danske regler. Det er tre flere end året får. Også en enkelt brandmand fik i 2012 anerkendt en udenlandsk brandmandsuddannelse af Beredskabsstyrelsen, mens Energistyrelsen anerkendte en udenlandsk uddannelse som brandmand på offshoreanlæg.

I Danmark er der omkring 120 lovregulerede erhverv, der er kendetegnede ved, at man efter lovgivningen skal have bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for at få adgang til at udøve disse erhverv. Ifølge EU-regler og forskellige internationale konventioner og aftaler kan udenlandske uddannelser imidlertid i visse tilfælde anerkendes som adgangsgivende til de lovregulerede erhverv.

Inden for brandvæsenet er det Beredskabsstyrelsen, som behandler ansøgninger om anerkendelse inden for fire forskellige lovregulerede erhverv, nemlig brandmand, brandteknisk sagsbehandler, holdleder og indsatsleder. Sundhedsstyrelsen behandler ansøgningerne, når det drejer sig om ambulanceassistenter, ambulancebehandlere og paramedicinere, mens Energistyrelsen står for anerkendelse af visse særlige beredskabsuddannelser, nemlig som brandmand på offshoreanlæg, brandslukningsleder på offshoreanlæg, førstehjælper på offshoreanlæg og redningsbådsfører på offshoreanlæg.

I 2012 var der fire, som søgte om anerkendelse af en udenlandsk uddannelse som ambulanceassistent, mens der i 2011 ikke var nogen ansøgninger på dette område. Tre af ansøgerne fik positivt svar, mens den fjerde fik en betinget anerkendelse. Der var også positivt svar til den ene ansøger, som ønskede at få en udenlandsk paramedicineruddannelse anerkendelse. Her var der i 2011 to ansøgninger.

Beredskabsstyrelsen fik i 2012 en enkelt ansøgning om anerkendelse af en udenlandsk brandmandsuddannelse, og her var der også positivt svar. I 2011 var der ingen ansøgninger på dette område.

Energistyrelsen gav positivt svar til en enkelt ansøger på hvert af områderne brandmand på offshoreanlæg, førstehjælper på offshoreanlæg og redningsbådsfører på offshoreanlæg.

Annonce