Projekt skal give en mere fleksibel vedligeholdelsesuddannelse for brandfolk

Beredskabsstyrelsen, Nordjyllands Beredskab, Beredskab Fyn og Hovedstadens Beredskab har startet et pilotprojekt, hvor de tre deltagende beredskabsenheder får mulighed for selv at planlægge, tilrettelægge og gennemføre den årlige efter- og vedligeholdelsesuddannelse. Normalt er det Beredskabsstyrelsen, som beskriver rammerne for bl.a. de 12 årlige øvelser.

Hvert år skal alle brandfolk og holdledere i de kommunale beredskaber gennemføre 24 timers efter- og vedligeholdelsesuddannelse, også kaldet de 12 årlige øvelser. Hidtil har Beredskabsstyrelsen beskrevet mål, indhold og rammer for uddannelsesaktiviteterne for de op imod 9.000 brandfolk.

Men Beredskabsstyrelsen oplyser, at man sammen med Nordjyllands Beredskab, Beredskab Fyn og Hovedstadens Beredskab nu vil gennemføre et pilotprojekt. I pilotprojektet får de tre beredskaber mulighed for selv at planlægge, tilrettelægge og gennemføre den årlige efter- og vedligeholdelsesuddannelse.

Skal sikre lokalt ejerskab

Med centralt fastlagte planer lægges der ikke op til at differentiere efter- og vedligeholdelsesuddannelse lokalt. Pilotprojektet åbner op for, at Hovedstadens Beredskab kan fokusere på f.eks. metroen, at Beredskab Fyn kan fokusere på f.eks. infrastruktur, og at Nordjyllands Beredskab kan fokusere på f.eks. risikovirksomheder.

Denne mulighed for lokal tilpasning ventes at kunne medføre en højere grad af ejerskab for efter- og vedligeholdelsesuddannelsen lokalt, idet der er mulighed for at skabe en større sammenhæng mellem uddannelse og den risikobaserede dimensionering.

Undervejs skal de deltagende beredskaber gøre sig erfaringer med at beskrive og tilrettelægge efter- og vedligeholdelsesuddannelsen selv. Beredskabsstyrelsen skal gøre sig erfaringer med en ny rolle, som i højere grad handler om rådgivning og sparring.

I forbindelse med evalueringen skal det fastlægges, hvilke krav der skal stilles for at sikre den nødvendige, ensartede kvalitet i arbejdet fremadrettet for efter- og vedligeholdelsesuddannelsen.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2021.

Annonce