Samtlige beredskaber er enige: Fremover er der fri disponering

Fra årsskiftet blev de ca. 90 beredskaber i Danmark lagt sammen til 25, og de nye beredskabers chefer er blevet enige om, at der fremover ikke skal ses på kommunegrænser, når beredskabet rykker ud. En ny aftale om fri dimensionering sikrer således, at det altid er nærmeste brandstation eller brandkøretøjer, som sendes afsted til en akut hændelse.

De 25 nye beredskaber omfatter fælleskommunale beredskabsenheder samt enkelte kommuner, som har valgt ikke at indgå i et fælles beredskab. Og direktørerne for de nye beredskaber har besluttet, at der fremover er fri disponering i Danmark. Det indebærer, at der altid afsendes den nærmeste relevante og egnede enhed – også selv om udrykningen går til et naboberedskabs dækningsområde.

”Efter vi har fået de nye, store enheder, har det været en reel ambition fra vores side at gøre tingene mere ensartede og i fællesskab. Og med den tilgang har det været helt naturligt at give hinanden håndslag på, at selvfølgelig skal det være den station, der er relevant og nærmest, som sender folk af sted, uanset om grænsedragningen har betydet, at hændelsen ligger et par hundrede meter inde på den næste enheds område”, fortæller Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i beredskabschefernes faglige organisation, Danske Beredskaber.

Beredskaber skal indgå lokale aftaler

Den nye aftale vil formentlig give lidt mere arbejde til administrationerne hos beredskaberne rundt i landet.

”En hændelse er en hændelse, og den kører man selvfølgelig ud og løser professionelt og ordentligt, som man hele tiden har gjort. Der, hvor der kan være nogle udfordringer, er for administrationerne i enhederne, for der skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvordan man lige håndterer den nye aftale i praksis”, siger Bjarne Nigaard.

I praksis bliver den fri disponering dog ikke en realitet med det samme. Beredskaberne vil nemlig effektuere den nye aftale ved, at der i de enkelte beredskaber indgås lokale aftaler om fri disponering med naboberedskaberne. Assistance til nabokommuner vil være vederlagsfri. Udover fri disponering mellem de danske beredskab er et også tanken, at der frit skal kunne tilkaldes assistance fra Nordtyskland og Skåne.

Annonce