Esbjerg, Varde og Fanø overvejer fælles beredskab

Regeringens overvejelser om en ny struktur for det samlede redningsberedskab har sat gang i lokale bestræbelser på at komme en strukturreform i forkøbet. Senest er det Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, som overvejer at etablere et fælles beredskab, ”Beredskab Vestkysten”, der skal styrke de faglige miljøer, skabe mere robusthed og give stordriftsfordele.

I første omgang er det beredskaberne i de tre kommuner, som har haft drøftelser om et fælles beredskab, og i den kommende tid skal der politisk træffes en principbeslutning om, hvorvidt man skal gå videre med planerne og udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag til politikerne.

Overvejelsen i de tre kommuner er et etablere et såkaldt § 60-selskab, som så skal overtage alle de opgaver, der i dag løses af de tre beredskaber. Der er enighed om en række forhold, som i givet fald skal danne grundlag for en sammenlægning, herunder at der etableres en fælles beredskabskommission, at alle medarbejdere virksomhedsoverdrages til det nye selskab, at administrationen skal samles på den nye beredskabsstation i Esbjerg, og at navnet skal være Beredskab Vestkysten.

Et fælles beredskab vil ifølge kommunerne styrke de faglige miljøer og skabe et robust beredskab. Desuden vil en sammenlægning mindske den sårbarhed, der findes inden for nogle funktioner på beredskabsområdet, hvor det kun er en enkelt eller nogle enkelte medarbejdere, som udfører funktionen. Desuden vil der være samdriftsfordele ved en bedre udnyttelse af materiellet samt ved at have en fælles brandslukningskontrakt med Falck.

Politikerne ventes at træffe en principbeslutning i sagen inden årsskiftet.

Annonce