SikkerhedsBranchen: Vækstplan farlig for brandsikkerheden

Regeringens forslag om at sænke visse brandkrav i erhvervsbyggeriet er ikke gennemtænkt og kan starte en farlig udvikling, mener interesseorganisationen SikkerhedsBranchen. I første omgang vil regeringen sænke brandkravene til højlagre samt undersøge mulighederne for, at brandsikkerhed i nybyggeri kan forhåndsgodkendes på baggrund af plantegninger.

Forslaget er en del af regeringens nye vækstplan.

”Forslaget om at sænke brandkravet til højlagre bygger på en udokumenteret påstand om, at det skulle være dyrere at brandsikre i Danmark end i vore nabolande, hvor der i øvrigt ikke er et fælles niveau for brandsikring, så alene derfor bliver det lidt svært at sænke kravene til et sådant niveau”, siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen.

”Folketinget har i den ny beredskabsaftale besluttet, at der skal udarbejdes en national forebyggelsesstrategi. Den bør man vente på, før man ændrer på brandsikringen, og så skal man i øvrigt ikke ændre noget, før konsekvenserne er grundigt undersøgt. Her er det interessant, at man på baggrund af stigende skadesomkostninger i Sverige for tiden drøfter, om man skal skærpe brandkravene til erhvervsbyggeriet.  På den måde kan vi sænke kravene mens svenskerne skærper deres på grund af dårlige erfaringer. Det holder ikke”, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

SikkerhedsBranchen anbefaler, at der kan gives bindende tilsagn om godkendelse af brandsikkerheden i et nybyggeri ud fra projektmateriale, som det allerede sker i betydeligt omfang. At godkende ud fra plantegningerne alene vil være utilstrækkeligt. I øvrigt igangsættes mange byggerier inden de er færdigprojekterede, mange projekter ændres undervejs i byggeriet, og disse ændringer skal naturligvis fortsat underkastes en godkendelsesprocedure.

”Forslaget om at sænke kravet til brandsikring kommer fra byggeriets organisationer, som vil bygge med så få krav som overhovedet muligt. Sænker man kravene et sted, kommer der formentlig krav om sænkning af sikkerheden andre steder. Så vil man henvise til, at man jo allerede har sænket sikkerheden for et område, og denne uigennemtænkte sænkning af sikkerheden bliver et argument i sig selv. Der dør stadig for mange i brande til at man skal lade byggefirmaers irritation over sikkerhedskrav bestemme udviklingen,” siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Annonce