Beredskaber: Svinkløv Badehotel kunne være reddet

Natten til mandag brændte det unikke badehotel i Svinkløv, der var Danmarks største træbygning, ned til grunden. Ingen kom til skade ved branden, men en uerstattelig kulturarv er for evigt tabt. Interesseorganisationen Danske Beredskaber pointerer, at det var et tab, man burde og kunne have undgået, hvis vi i Danmark var mere ambitiøse med vores regler og målsætninger for forebyggelse.

”I Norge har man fx lavet en national forebyggelsesstrategi, hvor man har inkluderet en særlig indsats rettet konkret mod landets kulturarv og historiske bygninger”, forklarer Jacob Christensen, formand for forebyggelse i Danske Beredskaber. ”Den type konkrete målsætninger har vi ikke i Danmark, og det er desværre med til, at vi ikke i tide får fokus rettet på at undgå tab af kulturværdier, som vi så forleden nat i Svinkløv”.

Der er for den type gamle bygninger heller ingen specifikke lovkrav om, at de skal indrettes med ABA-alarmer, røgalarmer eller sprinkleranlæg.

Tænker ikke på at sikre kulturværdier

”Det er jo egentlig paradoksalt, at vi i et højteknologisk samfund end ikke tænker på at sikre kulturværdier som en gammel, unik træbygning, med så simple foranstaltninger”, siger Jacob Christensen.

”Vi kan selvfølgelig ikke vide, om det ville have reddet bygningen – og hotellet som lokal arbejdsplads – men det ville uden tvivl have betydet, at slukningsindsatsen var kommet i gang hurtigere, fordi teknologien jo netop hjælper til en hurtigere opdagelse. Et sprinkleranlæg ville endda have dæmpet eller slukket branden med det samme”, tilføjer Jacob Christensen. Den lokale beredskabschef, Tommy Rise, har dog en anden mening, og han har til de lokale medier udtalt, at han ikke mener, at et sprinkleranlæg kunne have reddet hotellet eller i øvrigt gjort en forskel.

Ros til personalet

Jacob Christensen understreger, at intet tyder på ulovlige brandsikkerhedsforhold på stedet, og det lokale beredskab, Nordjyllands Beredskab, roser personalet på badehotellet for, at de var klar til at hjælpe brandmandskabet, da det ankom, bl.a. med oversigtsplaner for stedet.

”Kritikken går alene på, at de manglende målsætninger i Danmark muliggør denne type brande. Ved nybyggeri af f.eks. hoteller stilles der strengere krav, men ikke til ældre, eksisterende bygninger.”

I øjeblikket foregår der et arbejde med at formulere en national forebyggelsesstrategi for Danmark. Danske Beredskaber er med i processen, men har ikke været imponeret over det foreløbige udspil, som forsvarsministeren da også inden sommerferien sendte tilbage til mere udvalgsbehandling, fordi det første udspil var for ufærdigt.

De konkrete målsætninger er vigtige i arbejdet med at skabe en strategi, der kan være et reelt arbejdsværktøj for blandt andre beredskaberne, understreger Jacob Christensen.

”Efter vores opfattelse, giver en strategi først for alvor mening, hvis den kan gøres målbar og konkret. F.eks. i forhold til at tage bedre vare på uerstattelig kulturarv. Eller ved at formulere en målbar ambition om en reduktion af det alt for høje antal mennesker, der omkommer hvert år på grund af brand. Hvorfor ikke opsætte konkrete mål om reduktion på fx 50 % indenfor en kortere årrække. Den slags gør man på trafiksikkerhedsområdet, men det er som om, at brand er en mindre frygtet dødsårsag. Men slutresultatet er jo tilsvarende fatalt”.

Annonce