Arbejder videre med seks anbefalinger om data til beredskabsbrug

Arkivfoto

Beredskaberne har i stigende grad behov for at kunne anvende datakommunikation, f.eks. ved videostreaming fra skadestederne. Men beredskabernes radionetværk, SINE, har ikke kapacitet til egentlig datakommunikation. Derfor arbejdes der med andre muligheder for sikker datakommunikation, og efter en høring vil Rigspolitiet nu arbejde videre med seks anbefalinger.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har fået til opgave at komme med forslag til, hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med sikker datakommunikation mellem beredskaberne, således at beredskaberne f.eks. kan dele video og billeder på en sikker måde.

Den generelle teknologi- og samfundsudvikling gør, at brugen af data har været markant stigende inden for de senere år, og brugen af forskellige datakilder og værktøjer får stadig større betydning under indsatserne. Det kan være data, der tilgår indsatsledelsen under fremkørsel, eller f.eks. videostreaming fra et skadested, der skal deles med vagtcentralen. Behovet for at beredskaberne har adgang til disse data forventes at stige markant i de kommende år.

Trods beredskabernes stigende brug af databærende værktøjer, er det dog forsat talekommunikation, som er den primære kommunikationsform, og SINE-radioer vil derfor forsat skulle anvendes af beredskaberne frem til udgangen af 2024.

Beredskabernes data skal prioriteres i netværket

Rigspolitiet har gennemført en høring af seks anbefalinger til forbedring af beredskabernes muligheder for at anvende data i indsatser som et supplement til talekommunikationen på SINE.

Anbefalingerne, der har været sendt i høring hos relevante myndigheder og interessenter, fik ifølge Rigspolitiet overordnet set en bred opbakning. Anbefalingerne er derfor behandlet og godkendt i Rigspolitiets direktion, og Rigspolitiet vil i den kommende tid arbejde på at realisere anbefalingerne.

De seks anbefalinger er:

  • Anbefaling 1: Der bør være mulighed for prioritet på data til beredskabsbrug.
  • Anbefaling 2: Der bør være mindst to netværksleverandører til rådighed for beredskaberne i de løsninger, der i dag bruges til indsatser.
  • Anbefaling 3: Der bør nedsættes et Governanceforum til videndeling om dataværktøjer.
  • Anbefaling 4: Der skal igangsættes yderligere analyser af fordelene og ulemperne ved løsninger til midlertidig dækning.
  • Anbefaling 5: Der skal igangsættes yderligere analyse af fordele og ulemper ved et softwareværktøj til PTT (push to talk).
  • Anbefaling 6: Der skal igangsættes yderligere analyse af fremtidens forretningsmodel for beredskabskommunikation

De tre første anbefalinger forventes igangsat inden for en kortere tidshorisont, mens de tre sidste anbefalinger altså forudsætter nærmere analyse.

Annonce